Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Detaljplaner i Halmstads kommun

I Halmstads kommun planerar vi för hur framtidens Halmstad ska se ut. Du som kommuninvånare har möjlighet att lämna synpunkter på planförslagen under samråds- och granskningstiden.

Karta med gällande detaljplanerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Detaljplaner aktuella för samråd

Inga detaljplaner är aktuella för samråd just nu.

Detaljplaner aktuella för granskning

Inga detaljplaner är aktuella för granskning just nu.

Mer information om detaljplaner

Detaljplanen är ett juridiskt bindande dokument som krävs vid utbyggnad av nya områden och för ändrad markanvändning. Den reglerar om marken ska användas för bostäder, handel, industri, kontor eller annan verksamhet men också hur gator ska anläggas och vilken mark som ska vara tillgänglig för allmänheten. Syftet är att göra avvägningar mellan olika intressen och ta ställning till hur ett område ska utvecklas. Den 1 januari 2015 skedde ändringar i plan- och bygglagen (SFS 2014:900). Huvudsyftet med lagändringarna är att göra plan- och bygglovsprocessen enklare och effektivare. Läs mer om planprocessen från och med 1 januari 2015 här. Äldre detaljplaner handläggs antingen med enkelt förfarande eller normalt förfarande.

Personuppgifter

Enligt dataskyddsförordningen (GDPR) läggs inte dokument ut på webbplatsen som innehåller personuppgifter. Samrådsredogörelser och andra utlåtanden finns därför att läsa i rådhuset.