Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Utemiljöer på förskolor och skolor rustas upp

Kompisgungor, kreativa klätterställningar och andra lekredskap, och till det både finare och säkrare utemiljöer för både barn och vuxna. I flera upprustningsprojekt på skolor och förskolor har Halmstads kommun kunnat sätta lite guldkant på utemiljöerna tack vare att kommunen har sökt och fått bidrag från Boverket.

Sammanlagt har Halmstads kommun fått över fyra miljoner kronor från Boverket för att rusta upp utemiljöerna på Östergårdsskolan, Vallåsskolan, Bäckagårds förskola, Haverdals förskola och Höjdens förskola.

Lekredskap på önskelistan

På Östergårdsskolan har till exempel eleverna i särskolan fått en betydligt mer stimulerande skolgård, med lekbord, klätterställning, balanslek och en efterlängtad specialgunga.

– Det här är upprustningsprojekt som vi ändå skulle ha gjort, men pengarna från Boverket har inneburit att vi har kunnat göra det lilla extra på de här utemiljöerna och tillgodose fler av verksamheternas önskemål och behov, säger Peter Wallenius, förvaltare på Halmstads kommuns fastighetskontor.

Fokus på säkerhet

Förutom roligare och mer utmanande lek- och aktivitetsredskap på utegårdarna så har fokus i upprustningsprojekten också varit att utemiljöerna ska bli säkrare för barnen, som till exempel mer belysning på gårdarna, säkrare staket och gallring av växtlighet.

 

Sedan halvårsskiftet 2016 har det funnits möjlighet för bland annat kommuner att söka bidrag hos Boverket för att rusta upp utemiljöer på förskolor, fritidshem och skolor. Åtgärderna ska stimulera till lek och fysiska aktivitetet och ge barn och elever bättre och tryggare utemiljöer, vilket till exempel har inneburit förstärkt belysning på gårdarna, säkrare inhängning, solskydd på utsatta platser och gallring av växtlighet.

Mer projektpengar ska sökas

Boverket beviljar bidrag för projekt som kostar mer än 50 000 kronor. För få bidrag krävs att huvudmannen för förskolan/skolan själv står för hälften av projektkostnaden.

– Vi kommer att fortsätta söka de här pengarna från Boverket så länge möjligheten finns. Det är ett väldigt bra sätt att förstärka upprustning av utemiljöer på våra skolor och förskolor, vilket kan bidra till att utveckla den pedagogiska verksamheten i enlighet med läroplanens intentioner, säger Elisabeth Hallén, samordnare på barn- och ungdomsförvaltningen.

Projekt som fått bidrag från Boverket

  • Bäckagårds förskola, 480 000 kronor
  • Haverdals förskola, 410 000 kronor
  • Höjdens förskola, 866 160 kronor
  • Vallåsskolan, 2 109 862 kronor
  • Östergårdsskolan, 450 000 kronor