Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Restaurang Salt måste rivas i väntan på ny detaljplan

Den detaljplan som pekar ut en ny etableringsplats för restaurang Salt är ännu inte färdig, och i väntan på planen måste byggnaden belägen på klipporna vid Tylösand rivas. Salt har haft ett tidsbegränsat bygglov på nuvarande plats och eftersom det gått ut beslutade byggnadsnämnden på onsdagen att restaurangen måste tas bort inom tre månader, annars utdöms vite.

– Vi satsar på att utveckla Tylösand och där ingår bland annat att hitta en permanent och hållbar lösning för restaurang Salt. Men vi måste följa lagstiftningen. Restaurangbyggnaden har inget bygglov och då kan vi inte låta den stå kvar, säger Kjell Helgesson (C), ordförande i byggnadsnämnden.

Restaurangen har sedan starten enbart haft tidsbegränsade bygglov. Det senaste gick ut vid årsskiftet 2010-2011, men eftersom både bygglovsärende och detaljplaneärende varit överklagade och behandlats i flera rättsinstanser så har byggnaden fått stå kvar i väntan på avgörande.

På onsdagen beslutade byggnadsnämnden att förelägga ägaren att riva och forsla bort byggnaden, annars utdöms ett fast vite på en miljon kronor och därefter ett löpande vite på 100 000 kronor varje kvartal byggnaden står kvar.

– Detaljplanearbete tar tid och därför har lösningen för Salt dröjt. Med gällande lagstiftning kan inte byggnaden stå kvar utan lov, säger Anna-Karin Malmkvist (S), vice ordförande i byggnadsnämnden.

Byggnadskontoret har inför beslutet fört dialog i positiv anda med de som äger och driver restaurangverksamheten. En ny detaljplan är ute på granskning och så fort den vinner laga kraft kan Salt söka ett permanent bygglov cirka 100 meter från nuvarande placering.

Ytan där Salt står i dag är tänkt att bli en tillgänglig yta för spontan aktivitet och rekreation för alla som besöker Tylösands strand.