Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Översiktsplanen uppmärksammas

Halmstads kommuns arbete med den nya översiktsplanen Framtid 2030, lyfts fram som ett gott exempel av statliga Boverket.
– Vi valde ett nytt och bredare sätt att se på hur en översiktsplan kan konsekvensbedömas. Det är jätteroligt att det nu uppmärksammas, säger Martina Pihl Fritisi, planarkitekt på Halmstads kommun.


Boverket är en myndighet med ansvar för samhällsplanering, byggande och boende. Myndigheten tar bland annat fram vägledningar för kommuner och länsstyrelser, som ger stöd och inspiration i till exempel kommuners arbete med översiktsplanering.

Bra och dåligt analyserades

– I en översiktsplan ska det, enligt lagkraven, göras en analys och bedömning över vilka miljömässiga konsekvenser som finns om planen genomförs. Vi valde att utvidga begreppet miljö till att omfatta också ekonomiska och sociala följder som översiktsplanen kunde föra med sig. Vi lyfte fram såväl positiva som negativa konsekvenser ur alla tre perspektiven för att tidigt i processen kunna identifiera hållbara lösningar, säger Martina Pihl Fritsi.

Det sätt som Halmstads kommun har jobbat med översiktsplanen uppmärksammas nu av Boverket.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Halmstad lyfts fram som ett exempel i Boverkets vägledning på hur kommuner och länsstyrelser kan arbeta med hållbar utveckling i översiktsplanering.

Om översiktsplanen

En översiktsplan är en planering för hur kommunen långsiktigt vill använda mark- och vattentillgångar och hur utvecklingen av bebyggelsen ska se ut för att skapa en god livsmiljö. Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen.

Halmstads kommuns översiktsplan Framtid 2030 antogs av kommunfullmäktige den 17 juni 2014.