Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Nya Tullkammarkajen tar form

Framtidens Tullkammarkaj fortsätter att ta form. I veckan tog politikerna i kommunstyrelsen del av de fortsatta planerna för utformningen av Halmstads nya stadsdel. I början av nästa år fattas beslut om styrdokumentet för Tullkammarkajen. Efter det kan detaljplanering av området ta form.

Arbetet med Tullkammarkajen inleddes under våren 2014. Då diskuterade politikerna i kommunstyrelsen i workshopform övergripande riktningar för stadsförnyelsen i den nya stadsdelen.

Under våren 2015 genomfördes flera dialoger och workshoppar om områdets utveckling. Invånare, fastighetsägare, verksamhetsutövare, politiker, och andra intressenter fick föra fram sina idéer om hur Tullkammarkajen kan utvecklas till en levande stadsdel som vänder sitt ansikte mot Nissan.  En särskild dialog hölls med en grupp kulturutövare för att diskutera hur kulturen kan få en betydande roll i den nya stadsdelen.

Beslut om styrdokument

Resultaten av dialoger, workshoppar och det fortsatta arbetet på kommunens samhällsbyggnadskontor är det styrdokument med stadsbyggnadsprinciperna för Tullkammarkajen som tisdags var uppe för information i kommunstyrelsen.

Efter att kommunstyrelsen fattat besluta om styrdokumentet kommer det att ligga till grund för det kommande arbetet med detaljplaner i den nya stadsdelen.

Ambition och vision

Styrdokumentets syfte är att i ett tidigt skede av planeringen av Tullkammarkajen uttrycka en tydlig ambition för området gällande innehåll och utformning. Detta för att säkra en hög kvalitet, i flera avseenden.

Styrdokumentet beskriver stadsdelens strukturer och kvaliteter med utgångspunkten i ekologisk-, social- och ekonomisk hållbarhet. Genom text, principkartor, visionsbild, typsektioner och referensfoton beskrivs områdets stadsbyggnadsprinciper för gator, platser, grönska, bebyggelse och funktioner samt förslag på etappvis utbyggnad.

När styrdokumentet är beslutat kommer det att bli tillgängligt på kommunens webbplats.