Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Nya träd när Storgatan och Brogatan görs om

Förnyelsen av Storgatan och Brogatan har börjat och bland annat innebär det att de murade planteringarna samt träden tas bort. En del av dessa träd kommer att återplanteras och ersättas av sorter som har bättre förutsättningar att trivas på platsen.

– Träd har en viktig funktion i staden och bidrar till både grönska, svalka och en mysigare känsla, säger Anna Melin, landskapsarkitekt på teknik- och fritidsförvaltningen, Halmstads kommun.

– Under de senaste åren har vi planterat flera hundra träd varje år i kommunen, framför allt för att ersätta sjuka och döda träd, men också där vi ser att vi behöver berika miljön med nya träd. När vi föreslår att fälla träd har vi tidigare gjort en bedömning om huruvida trädet har en rimlig chans att stå kvar och utvecklas på ett bra sätt, säger Anna Melin.

De nya träden har bättre förutsättningar att trivas

Träden på Storgatan har idag begränsade möjligheter att utvecklas. De mår inte bra och växer inte som de borde. Utrymmet för rötterna i marken är begränsat liksom utrymmet för lövverken att sprida sig eftersom träden står så nära fasaderna.

– Under byggtiden skulle de befintliga träden ta stor skada då marken runtomkring görs om. Därför har vi valt att fälla de befintliga oxlarna och planera för nya, stora växtbäddar. Där kan vi plantera träd som har bättre förutsättningar att utvecklas på platsen under en lång tid. Vi kommer att plantera så stora träd som möjligt så att man får ett grönt intryck av Storgatan. Samtidigt får Brogatan ett helt nytt träd i korsningen in mot Nygatan, säger Anna Melin.

Nyplantering och återplantering

Vilka slags träd som ska planteras är ännu inte bestämt, men magnolian får ett nytt hem i Linehedsparken och de flesta vintergröna buskarna (lagerhägg och buxbom) återplanteras i Norre katts park eller i sommarblomsurnor.

Kontroll av Torggaragets tätskikt

Det sker även grävarbeten på Stora torg just nu. Detta görs för att kontrollera tätskiktet på Torggaragets tak innan ombyggnationen av Brogatan tar fart.

Förnyelsen och ombyggnationen av Storgatan och Brogatan är en del av Halmstads kommuns och Fastighetsägarna Halmstads satsning på ett attraktivt centrum. Ambitionen är att vara klara till sommaren. Under byggtiden kommer det jobbas för att framkomligheten till butiker och restauranger blir så bra som möjligt så att handeln kan fungera som vanligt.

Ett axplock av vad som ska göras under ombyggnationen:

  • Skapa öppna gångytor som ökar det naturliga gångflödet mellan butiker och restauranger
  • Höja standarden på ytmaterial, belysning och möbler
  • Installera nya planteringar, konstverk och eventuellt en plats för lek i form av en lekskulptur
  • Öka tillgängligheten för såväl besökare som till exempel räddningstjänst


Mer om ombyggnationen av Storgatan och Brogatan.länk till annan webbplats