Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Nu påbörjas naturvårdsåtgärder inför bildandet av Alets naturreservat

Insatserna med att restaurera värdefulla sandmarker vid det före detta civila flygfältet och dynmiljöerna vid Västra stranden är nu påbörjade. Arbetet med att ta bort al och björk kommer att pågå i ungefär tre veckor.

Halmstads kommun har fått statliga naturvårdsmedel, så kallat LONA-bidrag, till restaurering av sandmarker i anslutning till Alet. Syftet är att stärka naturvärdena och skapa bättre miljöer för flera hotade arter som lever i sanddynerna och på det öppna gräsbevuxna civila flygfältet.

De åtgärder som kommer att göras inom projektet är att ta bort alar och vresros i sanddynerna söder om Västra strandens reningsverk, ta ner björkar på en igenväxande del av det före detta civila flygfältet och bränna gräset på fältet.

– Det är roligt att vi nu kommit igång med åtgärderna som blir startskottet för kommunens första egna naturreservat. Alet är tätortsnära och ett viktigt område för Halmstad med höga naturvärde säger, Ann-Charlotte Abrahamsson, kommunekolog.

Under 2015 och början av 2016 har naturvärdena i Aleskogen och de öppna sandmarkerna intill inventerats och flera ovanliga och hotade arter som till exempel strandsandjägare och dynstinksvamp har hittats. Arbete med att ta fram ett förslag till beslut om naturreservat och en skötselplan för området har påbörjats och kommer troligen att skickas ut på samråd innan årsskiftet.