Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Kulturstråk längs Nissan med Halmstadbornas hjälp

Halmstads kommun vill använda kulturen som verktyg för
att göra området längs Nissan i Halmstad mer levande och tillgängligt. Under sommaren arbetar bland andra gymnasieungdomar med att samla in Halmstadbors tankar hur området kan utvecklas.

Halmstads kommun utreder hur ett sammanhängande kulturstråk ska
kunna utvecklas längs Nissan. Stråket går från hamnen i söder till Slottsmöllan
i norr. Med båda sidor av Nissan inräknade blir det en slinga på drygt åtta
kilometer av väldigt skiftande karaktär.

Kom till Kapsylparken

De förslag som kommunen tar fram kommer att bygga på synpunkter
och idéer från Halmstadbor och besökare. Från måndagen den 20 juni kommer Kapsylparken att vara bemannad på eftermiddagarna och här finns möjlighet att berätta om egna upplevelser av området, vilka möjligheter man ser och vad man skulle vilja göra där. Det arrangeras också workshops och samtal med representanter för specifika målgrupper. Utöver möten och samtal samlas tankar och åsikter in via sociala medier och en interaktiv karta över områdetlänk till annan webbplats. Du som vill följa vad som händer i projektet kan göra det via Kulturstråk Nissans egen sida på halmstad.se.

– Vi är väldigt nyfikna på hur Halmstadsborna använder området i dag och hur man upplever det. Det har ju fantastiska möjligheter och vi tror att med kulturens hjälp kan området bli ännu mer levande och använt, säger Lena Engström projektledare på kulturförvaltningen.

Uppdrag från ledande politiker

Det är kommunstyrelsen som har gett kulturförvaltningen uppdraget att utreda
Kulturstråk Nissan. 2014 hade kommunstyrelsen kultur som tema för sitt arbete
och då konstaterades att framsynta städer har låtit konsten och kulturen ta
plats, vilket ger många positiva effekter. Det kan handla om att binda samman
en stad, att ge människor möjlighet att mötas och att inse värdet av att
integrera mjuka värden i samhällsplaneringen.

Kultur i samhällsplaneringen

I november ska utredningen presenteras för kulturnämnden med konkreta åtgärdsförslag på hur Nissan och dess närområde kan bli en betydelsefull ådra genom staden. Förslagen ska handla om hur befintliga mötesplatser kan lyftas fram, hur nya kan skapas och hur hela stråket kan bindas samman. I januari 2017 presenteras utredningen för kommunstyrelsen i Halmstads kommun.

– Jag har inte jobbat med kulturfrågor i samhällsplaneringen på det här sättet innan, så det är både lärorikt och spännande. Resultatet blir en språngbräda in i hur vi kan jobba nära kulturen i framtida samhällsbyggnadsprojekt, säger Martina Pihl Fritsi, planarkitekt på samhällsbyggnadskontoret.