Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Invånarna i Harplinge fick tycka till om utvecklingsprogrammet

Vi från kommunen tackar alla för engagemanget under samrådrådsmötet den 21 mars. Vi vill poängetera att sammanställningen från arbetsgrupperna endast är önskemål och förslag inför fortsatt arbete med att utveckla Harplinge.

Ta höjd för kommande generationsskiften vid byggande av förskolor och skolor, få fart på dagvattenfrågan och genomfartsvägar. Detta var några av åsikterna som kom fram under dialogmötet på tisdagskvällen för utvecklingsprogrammet Framtid Harplinge.

Ett 40-tal personer samlades på Lyngåkraskolan för att titta på och diskutera de förslag som kommunen tagit fram från den inledande invånardialogen, som hölls i början av oktober förra året.
Kommunen har även anordnat en träff med ungdomarna och deltagit i nätverksmöte med verksamheterna på orten. Tisdagens möte hölls för att säkerställa att kommunen hade tolkat medborgarnas initiala åsikter och tankar på rätt sätt. Många av de framtagna förslagen stämde överens samtidigt som det fanns saker som behövde läggas till, förtydligas och konkretiseras.
På plats fanns representanter från kommunen, bland annat Henrik Oretorp (C), ordförande i samhällsbyggnadsutskottet och representanter från Harplinge samhällsförening.

Bättre kommunikationer och mötesplats, önskemål från invånarna i Harplinge

Mötesdeltagarna fick sätta sig i grupper där respektive grupp hade fokus på ett ämne. Ett av ämnena som togs upp var förskola och skola.
– Det viktigaste är att man planerar för de generationsskiften som kommer att ske. När man bygger till fler hus och nya områden, att det är långsiktigt och att man tänker på förskola och skola. Allt går ihop, sa en av grupperna.
För att påbörja utbyggnaden av Harplinge var det en sak som pekades ut som den viktigaste faktorn.
– Att vi kommer igång med dagvattenfrågan. Får vi igång den, kan det börjas bygga och då kommer vi få in mer folk i byn, framförde gruppen bostäder och miljö.
En växande ort och nybyggnationer kräver bättre kommunikationer.
– En sak som vi tycker behövs är genomfartsvägar i samhället som kommer att gå söder om samhället och göra Tingsvägen till en lokal gata i Harplinge, presenterade gruppen trafik och kommunikation.
En plats för unga som gamla, där människor kan träffas och umgås efterfrågades också.
– Vi efterlyser en samlingsplats för Harplingeborna, ett slags Folkets Hus. Det ska vara en samlingslokal för till exempel teater, bio och after-work.

Nästa steg

Utvecklingsprogrammet kommer nu att omarbetas med hänsyn till de nyinkomna synpunkterna och sammanställningen kommer att redovisas i en samrådsredogörelse. Därefter godkänns utvecklingsprogrammet av först styrgruppen för Framtid Harplinge, därefter av samhällsbyggnadsutskottet och slutligen av kommunstyrelsen.

Det finns fortfarande möjlighet att läsa förslaget och komma med synpunkter på programmet, läs mer på www.halmstad.se/harplinge.