Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Har du koll på ditt avlopp?

Hur bra är egentligen ditt avlopp? Om du bor i norra kustområdet och har enskilt avlopp kommer kommunens miljöförvaltning att göra tillsyn på din fastighet under våren. Under tillsynen undersöks om din avloppsrening fungerar tillräckligt bra.

I Halmstads kommun finns ungefär 3 500 fastigheter som inte är anslutna till det kommunala avloppsnätet, utan har så kallade enskilda avlopp. Hur väl de enskilda anläggningarna renar avloppsvattnet varierar stort.

– Kvaliteten på reningen beror på många olika faktorer. När vi är ute på tillsyn tittar vi på vilken typ av avloppsanläggning det är, dess ålder, markförhållanden på platsen och om det finns risk för att anläggningen förorenar grundvattnet, närliggande dricksvattenbrunnar eller något vattendrag, säger Ingela Caswell, miljöinspektör på Halmstads kommun och särskilt kunnig inom avloppsområdet.

Många behöver förbättras

En avloppsanläggning måste skötas och underhållas för att den ska fungera och rena avloppsvattnet. Avloppsvattnet från hushåll innehåller bakterier, virus, läkemedelsrester, miljögifter och näringsämnen.

Under de närmaste veckorna kommer miljöförvaltningen att göra tillsyn av enskilda avlopp i kustområdet, från Tylösand i söder till Steninge i norr.

 – Vi följer de krav som den nuvarande miljölagstiftningen ställer på enskilda avlopp. Ungefär hälften av de avloppsanläggningar vi tittade på i höstas uppfyller inte lagkraven, så ser det ut i alla kommuner i Sverige, så det inget avvikande för just Halmstad, säger Ingela Caswell.

Kan vara miljöbov

Man kan tycka att utsläpp av läkemedelsrester, bakterier och näringsämnen från ett enskilt avlopp inte spelar någon större roll, men om man lägger ihop utsläppen från alla landets avlopp är de en betydande miljöbov.

– Man kan jämföra vår tillsyn av avlopp med en bilbesiktning. Om din bil släpper ut för mycket ämnen som är hälso- och miljöfarliga måste den åtgärdas. Din bils utsläpp är inte så stora men sammantaget blir det mycket om alla bilar skulle tillåtas att släppa ut för mycket, säger Ingela Caswell.

Bra avlopp – bra för miljön

I hela Sverige finns ungefär 700 000 fastigheter som har enskilda avloppsanläggningar. Enligt siffror från Havs- och vattenmyndigheten släpper dessa tillsammans ut lika mycket fosfor som landets alla kommunala reningsverk, som hanterar avlopp från åtta miljoner människor.

– Enskilda avlopp bidrar alltså definitivt till övergödningen av våra sjöar, vattendrag och kustvatten. De är också en källa till spridning av bakterier och miljöfarliga ämnen, därför är det så viktigt att vi kommer ut och tittar på enskilda avloppsanläggningar. Att ha ett välfungerade avlopp är viktigt för alla, för fastighetsägaren, närboende och miljön i stort, säger Ingela Caswell.

Behöver du uppdatera ditt enskilda avlopp?