Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Halmstads kommun tar hjälp av Halmstadbor och besökare med att utveckla Östra stranden

Halmstads kommun behöver hjälp med att utveckla Östra stranden. Under två dagar finns det möjlighet att lämna sina synpunkter och idéer på plats på stranden

Välkommen att besöka dialogenStränderna är en viktig del av Halmstads identitet som sommarstad. I översiktsplanen anges det att Östra stranden behöver utveckla sin turism, service och andra upplevelsevärden. Stranden behöver också stärkas genom ökad tillgänglighet och nya inslag av aktiviteter.

– Vi börjar utvecklingen av Östra Stranden med att fråga de som vistas där hur de vill att stadsdelens ska förändras och vad de tycker är viktigt att bevara, säger Annika Hansson, planarkitekt.

 Dialogen omfattar stadsdelen Östra stranden, från Handikappbadet i norr till Hagöns camping i söder, men kommer också att omfatta kopplingarna till stadsdelen och hur besökarna upplever att ta sig dit. Dialogen kommer att ske under två dagar, på två olika platser längs med stranden.

– Vid det ena dialogtillfället kommer vi stå på stranden vid Lilla Köpenhamn. Beslut om vad som ska ske med bebyggelsen här måste fattas framöver och då är det värdefullt att veta vad de som vistas här vill. Vid nästa tillfälle står vi nere på stranden vid Östra strandens centrum, säger Annika Hansson, planarkitekt.

För de som är lite extra intresserade av strandens utveckling finns det tillfälle att gå med på en promenad där man diskuterar Östra stranden i dag och i framtiden. Har man inte tillfälle att komma till stranden under de två dialogdagarna finns det möjlighet att lämna sina synpunkter via en enkät på kommunens webbplats under hela sommaren.

Resultatet av de inkomna synpunkterna kommer att utgöra ett underlag för de politiska beslut som ska fattas om Östra Stranden.

Välkommen att besöka dialogen

  • Tisdagen den 28 juni, kl. 12-15, på stranden nedanför Lilla Köpenhamn/Klätternätet.
  • Torsdagen den 30 juni, kl. 16-19, på stranden nedanför hotellet vid Östra strandens centrum.