Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Halmstads kommun släcker Rådhuset och Stadsbiblioteket

På lördag infaller Earth Hour, Världsnaturfondens kampanj för en mer klimatsmart värld. Många städer runt om i världen uppmärksammar manifestationen genom att släcka ner kända landmärken och i Halmstads kommun släcks Rådhuset och Stadsbiblioteket.

Mellan klockan 20.30 och 21.30 infaller Earth Hour - en symbolhandling för ett mer klimatsmart beteende. Kommunen uppmärksammar Earth Hour och släcker ned Rådhuset och Stadsbiblioteket den aktuella timman. Under helgen finns också en utställning på Stadsbiblioteket om energismarta ljuskällor och hur man kan energieffektivisera hemma.

– Utställningen ger besökarna en del konkreta råd om hur man kan minska sin energianvändning på utställningen. Den som vill ha fler råd eller har frågor om energi är välkommen att höra av sig till kommunens energi- och klimatrådgivare, säger Pernilla Widstam på Konsument Halmstad.

På utställningen visas även några klimatsmarta exempel från den kommunala verksamheten. Sedan 1990 har hela kommunen minskat koldioxidutsläppen från energianvändningen per invånare med 50 procent.

– De här frågorna är globala och berör alla. Det är viktigt att vi som kommun tar vårt ansvar och gör vad vi kan för att sänka utsläppen, säger Karin Larsson, miljöstrateg på Halmstads kommun.

Redan inför det stora klimatmötet Köpenhamn 2009 skrev Halmstads kommun på Borgmästaravtalet. Kommunen arbetar kontinuerligt för att minska energianvändningen, gå över till förnybar energi och att själv producera el från solen. På sikt ska kommunen bli helt fossilfri.

Samordnade transporter och solceller

Ett exempel på en klimatsmart handling är samordnade varudistributioner som görs till bland annat förskolor, skolor och äldreboenden. På årsbasis minskar transporterna med cirka 11 000 leveranser. Dessutom gör det att säkerheten höjs på skolor och andra kommunala inrättningar, då färre lastbilar är i omlopp.

På många av kommunens byggnader, däribland Halmstad Arena, Sannarpsgymnasiet, Stenstorpshallen, Mjellby konstmuseum, Gården Ön och Söndrumskolan, har det installerats solcellsanläggningar. Med den energi som produceras från kommunens egna solcellsanläggningar kan du köra 200 elbilar runt jorden.

EU:s Borgmästaravtal

  • Borgmästaravtalet är ett klimatinitiativ för de kommuner som vill visa att de har mer ambitiösa klimatmål än de mål som EU har satt upp.
  • Halmstads mål att minska koldioxidutsläppen från energianvändningen per invånare räknat med 50 procent perioden 1990 – 2020 är redan uppnått.
  • 52 svenska kommuner har skrivit på avtalet. Globalt bor fler än 250 000 miljoner människor i någon av de 7 000 kommuner som har skrivit på Borgmästaravtalet.