Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Halmstad föreslås hämta vatten från Bolmen – rapport om framtida vattenförsörjning presenterad

Halmstads kommun behöver minska sitt beroende av grundvatten. En ny rapport som tagits fram på uppdrag av Laholmsbuktens VAlänk till annan webbplats och Sydvattenlänk till annan webbplats i Skåne visar att lösningen kan vara att hämta vatten från sjön Bolmen och skapa ett konstgjort grundvatten i Eldsbergaåsen.

Att hitta nya stora outnyttjade grundvattenresurser bedöms i rapporten inte vara möjligt. Att bygga vidare på nuvarande system skulle alltså innebära att man måste exploatera allt mindre grundvattenresurser på allt större avstånd från befolkade områden. Även om ett sådant system skulle kunna klara vattenförsörjningen ytterligare en tid, så bedöms det inte vara långsiktigt hållbart. Efter sammanvägning av ett antal olika parametrar, såsom vattentillgång, tillstånd för uttag, vattenkvalitet, risker och lokalisering, har sjön Bolmen med intagspunkt i Skeen bedömts vara det mest lämpade alternativet för att hämta råvatten i framtiden.
– Vi kommernu att ha fortsatt dialog med Sydvatten och tillsammans arbeta fram ett beslutsunderlag där vi beskriver hur det praktiska arbetet kan genomföras. Underlaget måste också innehålla ekonomiska analyser och visa hur lösningen skulle påverka det pris kunderna betalar för det kommunala dricksvattnet, säger Mattias Leijon, förvaltningschef på Laholmsbuktens VA.

Inte enda lösningen
Tanken är att ytvattnet förbehandlas i Brunskog i Eldsbergaåsen. Där skapas ett konstgjort grundvatten genom infiltration i åsen och efterbehandlas via ett nytt vattenverk anläggs för att göra dricksvatten. Distribution sker därefter mot Halmstad i norr och Laholm i söder. Att få en sådan här anläggning på plats och i bruk tros ta cirka tio år, från det att beslut fattats i både Halmstads och Laholms kommunfullmäktige.
– Givetvis är detta inte den enda lösningen som vi måste jobba med. Det handlar också om att bygga våra samhällen smartare. Vi måste lära oss att använda vatten på ett bättre sätt än idag och använda olika typer av vatten till olika ändamål i våra hem och verksamheter, säger Mattias Leijon.