Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Genomförda kontroller av malen köttfärs

Miljöförvaltningen har kontrollerat hantering och redlighet i tolv butiker som maler nötkött. Mikrobiologisk provtagning och rengöringstest utfördes för att bekräfta att rengörings- och hygienrutinerna fungerade. Även DNA-tester har gjorts för att identifiera djurslag i köttfärsen.

Miljöförvaltningen i Halmstads kommun utövar regelbunden kontroll av livsmedelsverksamheter. Med anledning av uppmärksamheten i media om ”fusk och snusk” inom livsmedelsbranschen genomfördes under 2015 föranmälda inspektioner av tolv butiker som maler köttfärs. Syftet var att kontrollera om butikerna följer aktuell livsmedelslagstiftning vid beredning och märkning av nötfärs.

Mikrobiologiska provtagningar har gjorts för att kvalitetssäkra mängden och typen av mikroorganismer i köttfärsen och för att kontrollera hållbarheten. Resultatet av provtagningarna gav bra resultat.

– Resultaten från den mikrobiologiska provtagningen och rengöringstesten var bra, däremot visade DNA-testerna på inblandning av andra djurarter såsom gris och vattenbuffel, säger Carina Pettersson, miljö- och hälsoskyddsinspektör.

Kemiska provtagningar görs för att artbestämma produkten genom DNA-prov. Två prover visade att det förekom annat djurslag än nöt vid provtagningen. Ett DNA-prov visade att nötköttet bestod av 100 procent vattenbuffelkött. Det andra provet visade att nötköttet innehöll mellan 5-30 procent griskött.

Sverige och övriga medlemsländer i EU har inte samma uppfattning om vad som klassas som nötkött. Tolkningen av handelsnormerna skiljer sig åt i olika länder vilket till exempel kan innebära att man inte skiljer på vattenbuffel och nöt. Miljöförvaltningen ser ett behov av att kontrollmyndigheterna måste utöka DNA-provtagningen på kött för att säkerställa djurslaget.

Spårbarheten av köttet var bristfällig i två butiker. En butik hade inte skrivit ut köttets referensnummer och den andra butiken använde samma nummer på alla etiketter trots att referensnumret ändrats, vilket innebär att spårbarheten försvinner. Det är viktigt att kunna spåra köttet ett steg framåt och ett steg bakåt för att säkerställa vad som verkligen säljs.

– Det finns mycket pengar att tjäna på att fuska med livsmedel. Det är viktigt att konsumenterna får det som de betalar för och att de inte blir lurade. Projektet har gett oss ökad kunskap och det har medfört att butikerna har blivit mer observanta. Vi hoppas att konsumenterna ska kunna känna sig trygga i sina val av livsmedel, Carina Pettersson, miljö- och hälsoskyddsinspektör.

Miljöförvaltningen kommer att följa upp alla tolv verksamheterna genom en extra offentlig kontroll.