Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Förhöjda halter av PFAS-ämnen i Kistingebäcken och Trönningeån

Provtagningar visar att det finns förhöjda halter av PFAS-ämnen i Kistingebäcken och Trönningeån. Halterna pekar på att det med stor sannolikhet inte finns någon risk med att äta fisk från Trönningeån, men som en extra skyddsåtgärd kommer fisk att analyseras efter sommaren.

På uppdrag av regeringen genomfördes 2015 en screeningundersökning av PFAS-ämnen i yt- och grundvatten i Sverige. Screeningen genomfördes i samarbete med Naturvårdsverket och länsstyrelserna, som delfinansierade och utförde provtagningarna.

Resultatet visade att halterna av PFAS-ämnen i Kistingebäcken, Halmstads kommun, var betydligt högre än i andra undersökta ytvattendrag i länet. En uppföljande provtagning genomfördes därför under 2016 som bekräftade resultatet från 2015. Provtagning utfördes även då i Trönningeån.

Halterna av PFAS-ämnen i Trönningeån pekar på att det troligtvis inte finns någon risk med att äta fisk från ån, men som en extra skyddsåtgärd kommer fisk ändå att analyseras efter sommaren. Länsstyrelsen eller kommunen går i dagsläget inte ut med några restriktioner eller rekommendationer förrän fisk har analyserats. Det är först då som det med säkerhet går att säga om det finns någon risk eller inte att äta fisk från Trönningeån.

Vill man vara helt säker på att inte få i sig eventuella PFAS-ämnen från fisken, kan man avstå från att äta fisk fångad i nedre delen av Trönningeån, nedan Kistingebäckens anslutning.

Halmstads kommun och Länsstyrelsen fortsätter nu arbetet, bland annat via tillsyn på närliggande industrier, för att ta reda på varifrån utsläppen kommer.

Karta över provtagningspunkterna. SummaPFAS betyder summan av halterna av samtliga 26 analyserade PFAS-ämnen.