Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

En ny entrépunkt och ett nytt landmärke ska växa fram

I takt med att resecentrum växer fram behövs en ny entrépunkt och ett tydligt landmärke. Nu är det dags för samrådsmöte gällande Kilot 1. Här ligger fokus på ett nytt hotell, bostäder, kontor och centrumfunktioner.

Detaljplanen omfattar ungefär 11 000 kvadratmeter och ligger vid Laholmsvägen i korsningen till Bolmensgatan mitt emot Halmstads nya resecentrum.

Enligt detaljplaneförslaget delas området upp i två kvarter som skiljs åt av ett nytt torg. I det södra kvarteret föreslås det bostäder med möjlighet till centrumfunktioner i bottenplan, som till exempel handel och service. I det norra kvarteret flyttar postverksamheten och den befintliga byggnaden byggs om och till med ytterligare två våningar. Det är också i detta kvarter en hotell- och konferensanläggning planeras.

– Genom att blanda hotell, bostäder och centrumfunktioner runt ett nytt torg så hoppas vi skapa en trygg och välkomnande plats med människan i fokus, säger Tina Wagner, planarkitekt.

Hotellet föreslås bli upp till 45 meter högt och utgöra en tydlig målpunkt och ett landmärke till Halmstads nya resecentrum.

– Det nya hotellet blir ganska högt, men den här platsen klarar det, och resten av kvarteret får höjder som utgår från omgivningen.

Välkommen på samrådsmötet som äger rum torsdagen den 17 november kl. 18.00 på entréplan i Rådhuset.