Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Centrumutveckling i Oskarström
– och ny gång- och cykelväg i Getinge

Ett trevligare centrum – det är målet när Halmstads kommun nu i november påbörjar arbetena med att förnya den allmänna platsmarken i Oskarström.

Arbetet är indelat i etapper. Etapp 1 som påbörjas först, rör området runt kiosken och busshållplatsen.

Syftet med arbetena är att förbättra trafiksituationen i området, förnya markbeläggningarna, komplettera med fler bänkar och cykelställ samt göra nya planteringar för både träd och växter.

Med dessa åtgärder kommer vi att få ett nytt och fint område med busshållplats, kiosk, planteringar och parkeringar i Oskarström C.

Arbetena med etapp 1 kommer att vara klara under våren 2016.


Ny gång- och cykelväg utmed Ekebergsvägen i Getinge


Halmstads kommun kommer under novembermånad att påbörja byggnationen av en tre meter bred gång- och cykelväg utmed Ekebergsvägen i Getinge.

GC-vägen kommer att ligga på västra sidan av Ekebergsvägen och gå mellan Brogatan och Norra Brogårdsgatan.

I projektet ingår det även att höja korsningarna där GC-vägen börjar och slutar.

GC-vägen byggs för att öka trafiksäkerheten för de oskyddade trafikanterna.

Arbetena kommer att vara klara till jul.