Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Det kommer att byggas runt om i Halmstad i höst. Där Sporthallen tidigare låg ska det bli ungefär 130 nya lägenheter. (Iillustration White Arkitekter)

Byggboom i Halmstad i höst

Under hösten blir det byggstart för flera större bostadssatsningar i Halmstads kommun. Fler än 450 lägenheter ska byggas. De flesta är hyresrätter.

Halmstad är attraktivt och kommunen fortsätter att växa. Efterfrågan på bostäder är hög, inte minst i centrum.

– Vi har under de senaste åren ökat takten rejält för att ta fram byggrätter för bostäder. Just nu har vi planlagd mark som täcker bostadsförsörjningsbehovet för fem år framåt, säger Andreas Ahlman, mark- och exploateringschef i Halmstads kommun.

Gamla Sporthallen och Nyhem

Mest kommer det att byggas i centrala Halmstad i höst. Vid Ridhusgatan och Vattugatan, där Sporthallen tidigare låg, blir det 130 nya lägenheter. Samtliga lägenheter blir hyresrätter. Strax intill, vid foten av Galgberget, på den så kallade Galgbergsterrassen, är det byggklart för 40 nya bostadsrätter.

På Öster blir det byggstart för ungefär 70 nya hyreslägenheter vid Nyhems centrum. I kvarteret Klotet, vid Enslövsvägen, byggs 42 hyreslägenheter.

Utanför Halmstads tätort planeras också för nya bostäder. I Getinge blir det exempelvis nio nya hyreslägenheter i centrum. Albinsro i Söndrum fortsätter att växa och utökas med 40 hyresrätter och 7 radhus med äganderätt.

– Nu är branschen med på tåget. Det är glädjande att se bredden på bostadsmarknaden i Halmstad. I flera andra städer är det ju nästan bara allmännyttan som bygger, men så är det inte i Halmstad. Här finns nu många aktiva aktörer som uppför både hyresrätter, bostadsrätter och egna hem. Ett kvitto på att Halmstad är attraktivt, säger Andreas Ahlman.

400 bostäder per år

Takten på att ta fram nya bostäder i Halmstad kommer att vara fortsatt hög också under våren. Den handlingsplan för bostadsförsörjning som tagits fram anger att det ska produceras ungefär 400 bostäder per år i kommunen,

– Vi har en bra nivå på bostadsbyggandet. Det är ett område som vi fortsätter att fokusera på, men nu kan vi också prioritera planläggning för företagande och turism, som också är viktigt för Halmstads utveckling, säger Andreas Ahlman.


Här är ett urval av höstens byggprojekt

  • Ridhusgatan-Vattugatan (fd Sporthallen) : ca 130 lägenheter, hyresrätter
  • Galgbergsterrassen: ca 40 lägenheter, bostadsrätter
  • Getinge centrum: ca 9 lägenheter, hyresrätter
  • Nissastrand, Jordskalvet: ca 100 lägenheter, hyresrätter
  • Söndrum, Albinsro: ca 40 lägenheter, hyresrätter, 7 radhus, äganderätter
  • Enslövsvägen, Klotet: ca 40 lägenheter, hyresrätter
  • Nyhems centrum, Giganten: ca 70 lägenheter, hyresrätter
  • Stenhuggeriet, Tallvik: ca 25 lägenheter, bostadsrätter