Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Arkitekturpriset 2016 gick till Oskarströms äldreboende

Byggnadsnämndens arkitekturpris går 2016 till det nya äldreboendet i Oskarström. Med stark inlevelse och respekt för både de boendes och personalens behov har ett modernt boende tagit form. Trygghet, social samvaro och behov av integritet har varit i fokus för fastighetens miljöer, både inom- och utomhus.

Äldreboendet, Oskarström

Det nybyggda äldreboendet, vid infarten till Oskarström, vann byggnadsnämndens Arkitekturpris 2016. Foto: Sandra Haak

Som sista punkt på arrangemanget Stadens dag lördagen den tredje september delades byggnadsnämndens ordförande ut Arkitekturpriset för 19 gången. I år går priset till det nybyggda äldreboendet. Arkitekt är Stellan Eriksson på White. Exploatör är Rikshem Samfast Halmstad Ab.
Fyra bidrag var nominerade till priset i år och det är byggnadsnämndens ledamöter som utser vinnaren. 

Byggnadsnämndens motivering

Med stark inlevelse och respekt för både de boendes och personalens behov
och med en finkänslighet för rummens proportioner har arkitekt och byggherre lyckats skapa en arkitektonisk pärla som appellerar till brukarnas kreativa sidor, inbjuder till mänsklig samvaro och som ger begreppet äldreboende en helt ny klang.

Fyra spänstiga sammankopplade volymer i varma gula toner skjuter i olika
vinklar ut från slänten. Nyfiket kikar de fram och famnar, tillsammans med
befintlig tegellänga, ett välgestaltat entrérum och landskapet runt Nissans
dalgång. Intressanta mellanrum skapas mellan volymerna vilka nyttjas till
atriumgårdar av olika storlek som ger möjlighet till en trygg utevistelse.
Ett kommunikationsstråk i glas binder samman i norr och härigenom kan
skogspartiet bakom skymtas. Upplägget ger en logisk uppdelning i flera
avdelningar men även en känsla av småskalighet.

Trygga väl tilltagna lägenheter ligger med utsikt mot de större atriumgårdarna. Särskild omsorg är lagd vid de gemensamma ytorna där spännande rumssamband och kopplingar mellan inne och ute ger variation i upplevelsen för både boende och personal. Uppgiften har lösts på ett intelligent och lekfullt sätt där den rumsliga organisationen vittnar om en omtanke om individens behov av både integritet och social närhet.