Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Vite om inte Bulls glasveranda tas bort

Byggnadsnämnden beslutade i dag om ett föreläggande för The Bulls glasveranda. Den har sedan den 1 september 2019 stått olovligt på allmän plats i strid med detaljplanen. Detta innebär att om inte ägarna tar bort tillbyggnaden senast den 1 april 2020 utdöms ett vite om 500 000 kronor i ett första skede.

Frågan om Bulls veranda har diskuterats sedan 2016 då det beviljades ett tidsbegränsat bygglov för tillbyggnaden och två år senare 2018 beviljades en förlängning fram till den 31 augusti 2019.

Tillbyggnaden står sedan dess olovligt på allmän plats och i strid med detaljplanen. Nya ansökningar om såväl tillfälligt som permanent bygglov har under hösten inkommit och avslagits. Tillbyggnaden saknar nödvändigt bygglov samt markupplåtelse och ingetdera kommer i dagsläget att beviljas. Därmed måste tillbyggnaden nu tas bort. De olika bygglovsansökningar som inkommit har prövats och alla alternativ är nu utredda. Det finns inga förutsättningar för att medge bygglov med den utformning som finns idag.

Om ägaren HB Svenska Bio inte följer föreläggandet innan tiden gått ut ska de betala ett fast vite om 500 000 kronor. Företaget ska dessutom betala 300 000 kronor för varje påbörjad period om tre månader som tillbyggnaden finns kvar. Föreläggandet gäller från 1 april 2020 och ska följas även om beslutet inte vunnit laga kraft. Vitet ska vara så stort att det att det inte blir billigare att betala föreläggandet och fortsätta med verksamheten eller kostnaden för att riva och återställa byggnaden.

Bakgrund

Läs mer om varför The Bulls glasveranda inte får vara kvarlänk till annan webbplats