Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Tyck till om ny avfallsplan och föreskrifter för avfallshanteringen

Kommunstyrelsen beslutade den 19 juni att ställa ut det reviderade förslaget till en ny renhållningsordning, med avfallsplan och föreskrifter för avfallshanteringen, för granskning. Fram till den 30 september har nu allmänheten och alla verksamma inom kommunen möjlighet att tycka till.

Renhållningsordningen är kommunens samlade styrdokument för avfallshanteringen. Kommunens renhållningsordning består av avfallsplan och renhållningsföreskrifter. Den ska ses över minst vart fjärde år och uppdateras vid behov.

Renhållningsordningen är kommunens samlade styrdokument för avfallshanteringen. Den ska ge kommuninvånarna och verksamheterna i kommunen förutsättningar för en bra avfallshantering samtidigt som kommunen uppfyller aktuell lagstiftning, nationella mål för avfallshantering i linje med EU:s avfallshierarki. Den ska bidra till att minska avfallets mängd och farlighet, styra mot ökad återvinning och minskad nedskräpning.

Förslaget till en ny renhållningsordning har tidigare varit ute på samråd. Tjugofyra yttranden från kommunala verksamheter, externa aktörer och privatpersoner kom då in. Synpunkterna, som redovisas i yttrandesammanställningen, har lett till flera omarbetningar och det är nu ett nytt förslag som finns tillgängligt.

Beslut om antagande planeras i december 2018 så att en ny renhållningsordning kan träda i kraft 1 januari 2019.

Förslaget finns utställt i Rådhuset och på kommunens webbplats.