Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Strandskogen kostar 15 miljoner att återställa

Tidigare i år fälldes olovligen ett stort antal träd i strandskogen i Tylösand. Enligt en oberoende utredning skulle det kosta drygt 15 miljoner kronor att återställa miljön. Värderingen ligger i dagsläget till grund för kommunens kommande skadeståndsanspråk.

På uppdrag av Halmstads kommun har en extern konsult gjort en beräkning av
återanskaffningskostnaden för den olovliga trädfällningen. Utredningen har
gjorts genom bedömning av skadorna på plats enligt Alnarpsmodellen, en beprövad modell som utvecklats vid Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp för beräkning av kostnader för återanskaffning av träd.

Uppskattningsvis har mellan 416 och 624 träd fällts inom det 2600 kvadratmeter stora området, som ägs av kommunen. Återanskaffningskostnaden beräknas till totalt 15 598 526 kronor (exklusive moms). Detta inkluderar beräknat inköpspris, planterings- och etableringskostnad.

Brottsutredning väntar

Den olovliga trädfällningen är polisanmäld och ärendet ligger nu hos
polisen.

– Vi ville ha en opartisk utredning av skadorna och en beräkning av kostnaderna för att återställa miljön enligt en beprövad modell. Det är viktigt att vi har ett gediget underlag och en noggrann beräkning för att hamna rätt i våra skadeståndsanspråk. Rapporten ska nu skickas till polisen, som en del i deras utredning, säger Anders Thorén, förvaltningschef, teknik- och fritidsförvaltningen.

– I nuläget är det den här värderingen som ligger till grund för vårt kommande skadeståndsanspråk. Samtidigt är vi medvetna om att brottsutredningen kommer att ha sin gång och att saker kan förändras utifrån den, fortsätter han.

Dyrt att ersätta

Området består av en blandning av al, björk, ek, lönn, rönn, sälj och
tall. Träden inom området är långsamtväxande då växtplatsen är mycket mager med ett tunt jordlager, kraftiga vindar och saltstänk från havet. Bedömningen är
att området har höga biologiska värden och att den olovliga nedtagningen
kraftigt skadat dessa värden.

– Tas ett gammalt träd ner är det antingen väldigt dyrt att ersätta eller så tar det många år att återskapa de värden trädet gett. Vegetationen i det här fallet är även viktig för småvilt och fåglar då den utgör häckningsplatser, gömslen och matförråd. Den utgör även ett viktigt erosionsskydd, säger Sofia Warpman, stadsträdgårdsmästare.

Halmstads kommun inväntar nu polisens utredning.