Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Start för mark- och ledningsarbeten på Ranagård

Nu påbörjas mark- och ledningsarbetena på Ranagård i Söndrum. Under kommande två år kommer det att byggas allt från vägar till ledningsnät i det som ska bli Halmstads nya stadsdel.

När Ranagård är klart kommer det bland annat att finnas cirka 400 nya bostäder, ett äldreboende, en förskola och en skola i den nya stadsdelen. Vidare anläggs nya torgytor längs den befintliga bussgatan. Området kommer även att få flera cykelbanor och grönområden.

Detaljplanenlänk till annan webbplats vann laga kraft våren 2018. Nu är det dags att påbörja arbetet med att anlägga det som kallas allmän platsmark och det som berör infrastrukturen. Det handlar om park- och naturmark, gator, gång- och cykelbanor, belysning, elnät, vattenledningar, dagvattenhantering, fjärrvärme och fiber.

Mark- och ledningsarbetet startar under oktober månad. Hela utbyggnaden av allmän platsmark planeras vara klar till årsskiftet 2021-2022.

– Till en början kommer entreprenören att sätta upp arbetsbodar, börja röja i området och anlägga en byggväg. Under det närmsta året kommer arbetet mestadels att bestå av gräv- och ledningsarbeten. Själva anläggningen av vägar och torg kommer senare, säger Jonas Wilsby, projektledare på teknik- och fritidsförvaltningen i Halmstads kommun.

Mer information om Ranagårdlänk till annan webbplats