Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Risk för begränsad framkomlighet på Laholmsvägen vid E6

Vägarbeten på Laholmsvägen, väg 15, kan begränsa framkomligheten i höjd med överfarten av E6:an under de närmaste tre veckorna.

I samarbte med Halmstads kommun ska Trafikverket bygga nya av- och påfarter till E6 från Laholmsvägen. Fram till nyår så kommer trafiken att ledas om på en tillfällig väg förbi vägarbetena.

Under anläggningen av den tillfälliga vägen så kommer framkomligheten i perioder att minska på Laholmsvägen och på- och avfarterna till E6 vid trafikplats nummer 43.

Trafikverket ska flytta skyltar, trafikljus och refuger vilket kan medföra att trafiken hindras under tiden. Det mest trafikstörande arbetet ska utföras nattetid, men som trafikant är det bra att vara uppmärksam och sänka farten förbi platsen.

Den tillfälliga förbifarten på Laholmsvägen är färdig att tas i bruk den 11 september.

Ny trafikplats ska avlasta Laholmsvägen

För att skapa ett bättre trafikflöde i de centrala delarna av Halmstad och avlasta Laholmsvägen bygger Trafikverket, i samarbete med Halmstads kommun, en ny trafikplats på E6 strax söder om den befintliga trafikplatsen vid Hallarna. Den nya trafikplatsen får nummer 42. Vi bygger också om den befintliga trafikplatsen 43 med nya på- och avfartsramper. Mellan trafikplatserna byggs ett extra körfält på E6 för att öka trafiksäkerheten och förbättra framkomligheten på den korta sträckan mellan trafikplatserna.