Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Nytt sotarföretag i Halmstads kommun

Nu är kommunens upphandling gällande sotning och brandskyddskontroll klar. Från och med den första januari 2019 är det företaget GÖSAB sotning som ansvarar för verksamheten i Halmstads kommun och i samband med det startar de upp en filial med lokala sotare.

Det var i juni 2017 som kommunens upphandling av sotning och brandskyddskontroll var klar. Två av sotarföretagen var så jämbördiga att vinnande bud fick avgöras genom lottdragning. Lotten föll på GÖSAB sotning. Beslutet överklagades men nu, efter ett års tid, har förvaltningsrätten slagit fast att Halmstads kommuns upphandling gäller och från och med 1 januari 2019 är det GÖSAB sotning som tar över kommunens ansvar för tjänsterna.

Lagkrav styr  

Kommunen är skyldig att se till att sotning och brandskyddstillsyn genomförs på alla eldstäder (fasta förbränningsanordningar) enligt Lagen om skydd mot olyckor. Räddningstjänsten kan själva ha en organisation som utför detta eller skriva avtal med ett externt företag. Halmstads kommun har valt att skriva avtal med ett externt företag.

Enligt lagen om offentlig upphandling är kommunen skyldig att upphandla en tjänst så att alla företag får möjlighet att lämna sitt erbjudande. Upphandlingen görs sedan om och förnyas med jämna mellanrum. Vi som kommun och offentlig verksamhet får inte behålla en entreprenör bara för att det fungerar utan en ny upphandling görs för att du som kommuninvånare ska få bästa möjliga tjänster utförda för dina skattemedel.

Sotningen består av två moment; Rengöring respektive brandskyddskontroll. Lagen medger att du som husägare kan ansöka om tillstånd att få sota din egen anläggning eller anlita annan sotare än den som kommunen har avtal med. Brandskyddskontrollen däremot är en myndighetsutövning och utförs av det sotarföretag som kommunen har upphandlat.

Eget ansvar med sotare utanför kommunalt avtal

I samband med den nya upphandlingen har ett stort antal husägare ansökt om att få sota egen anläggning eller anlita annan sotare. Räddningstjänsten håller på att behandla ansökningarna och kommer att skicka ut beslut till de sökande.

– Det är viktigt att du som valt att sota din egen anläggning eller anlita en annan sotare är fullt införstådd med att du själv har tagit över ansvaret för att detta sker. Sotningen ska utföras med rätt tidsintervall, på rätt sätt och dokumenteras. Det kan även vara bra att veta att de taxor som kommunfullmäktige beslutat om enbart gäller kommunens upphandlade sotarföretag, säger Gert Heinsvik, chef för förebyggande avdelningen inom räddningstjänsten.