Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Nya undersökningar vid gamla glasbruket i Steninge

Det är ingen risk att bada eller vistas på stranden i Steninge, men markföroreningar finns närmast Kustvägen – det visar nya markmiljöundersökningar vid före detta Steninge glasbruk.

Glasbruket i Steninge lades ner redan 1917 men rester från verksamheten så som aska, slagg och glasrester finns fortfarande kvar i marken i området mellan sanddynerna och Kustvägen. Enstaka prover togs i området redan för åtta år sedan.

− Vi gjorde undersökningar på platsen 2010 och vid en provpunkt hittades föroreningar. Därefter har vi fått pengar av Naturvårdsverket för att göra fler markmiljöundersökningar, säger Malin Salberg, miljövårdshandläggare på Länsstyrelsen i Halland.

Preliminära resultat från de nya undersökningarna visar att föroreningsnivån är högre och utbredningen större än vad som tidigare varit känt.

Aska, slagg och glasrester finns närmast Kustvägen, huvud­sakligen i det busk- och trädbeväxta området mellan sanddynerna vid badplatsen och vägen. Flera punkter har undersökts och i några av dessa överskrider föroreningsnivåerna Naturvårdsverkets generella riktvärden.

− Det aktuella området är ganska otillgängligt och bevuxet med slån och sly. Man bör vara försiktig när man vistas i området mellan dynerna och vägen eftersom det finns en hel del vasst material i området som man kan skada sig på. Men vi ser inga risker med att bada, ligga på stranden, vara i dynerna eller besöka caféet, säger Tomas Sjöstedt på miljöförvaltningen.

Fortsatta provtagningar och utredningar kommer nu att göras för att bättre kunna bedöma riskerna för de som bor eller arbetar i området. Berörda markägare har informerats och informationsskyltar sätts upp under veckan.