Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Nu påbörjas flera naturvårdsbränningar

Varje vår bränner Länsstyrelsen och Halmstads kommun bort förvuxet gräs och ris runt om i Halmstad, för att göra det lättare för vissa arter att växa och frodas i naturen. Bränningarna utförs under kontrollerade former med hjälp av erfaren personal.

I sydvästra Sverige finns en lång tradition av att bränna gräs- och hedmarker under vårvintern och våren.

- Naturvårdsbränningar är ett sätt att sköta värdefulla gräs- och ängsmarker och få mer blommande växter istället för grovt gräs. Örtrika ängar gynnar insekterna och ökar därför den biologiska mångfalden, säger kommunekolog Ann-Charlotte Abrahamsson.

Bränningarna utförs av erfarna brännarlag som jobbar med säkra brandgator, har vatten till hands och ser till att elden inte sticker iväg. Räddningstjänsten hålls informerad. En del områden bränns av upphandlade bränningsutförare och andra av länsstyrelsens naturvårdspersonal eller anställda vid naturparken på Halmstads kommun.

Halmstads kommuns planerade naturvårdsbränningar 2019:
Möllegård, gynna backsipporna
Hagön, ljungheden
Trollberget, gynna backsipporna
Civila flygfältet vid Alet, skapa örtrik ängsmark

Länsstyrelsens planerade bränningar under 2019:
Frösakull
Haverdal och Stabbes hög
Haverdal (naturreservat)
Annies Gård
Kårarp
Vapnö
Lågagård
Vallås travbackar
Vallås strandvall
Långenäsudden
Strandlida
Tylön (naturreservat)
Sundsholm (naturreservat)
Gårdshult (naturreservat)
Särdal (naturreservat)
Bockalt