Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Mycket höga halter av PFAS i Kistinge industriområde

Mycket höga halter av PFAS har uppmätts i både grundvatten och ytvatten i och intill Kistinge industriområde. Det kommunala dricksvattnet i Trönninge är inte påverkat. Enskilda brunnar norr och väster om Trönninge kyrka kan innehålla halter av PFAS-ämnen som ligger över gränsvärdet. Halmstads kommun rekommenderar därför att man inte ska dricka vatten eller vattna djur från enskild brunn i det begränsade området i Trönninge tills fler prover tagits.

På uppdrag av Länsstyrelsen i Hallands län har en miljöteknisk undersökning gjorts i och intill Kistinge industriområde för att försöka lokalisera en möjlig källa till de PFAS-föroreningar som upptäcktes i Kistingebäcken under 2015 och 2016.

Vid två tillfällen, i december 2019 och maj 2020, genomfördes provtagning på sammanlagt 26 punkter av grundvatten och ytvatten. Analys visar att PFAS-halter upp till 20 000 nanogram per liter vatten har hittats i grundvattnet och i ytvatten har halter upp till 3 000 nanogram per liter vatten uppmätts. Riktvärdet för grundvatten är 90 nanogram per liter vatten. I både Kistingebäcken och i Trönningeån har höga halter av PFAS uppmätts.

Mycket höga halter av PFAS har också uppmätts i spillvattenledningen som går från Kistinge industriområde.

– Vi har misstänkt problem i området och därför har den här rapporten tagits fram. Vi behövde få mer kunskap och kännedom om föroreningarnas utbredning. Nu har vi tyvärr fått våra misstankar verifierade. Detta är ett avstamp för att kunna jobba vidare med att begränsa föroreningarna, säger Per Leander, enhetschef för Miljövårdsenheten på Länsstyrelsen.

Det kommunala dricksvattnet säkert att dricka

Trönninge samhälle ligger nära Kistinge industriområde. Risken för att PFAS-föroreningen ska påverka invånarna bedöms som låg. Nytagna prover av dricksvattnet i Trönninge samhälle visar att dricksvattnet inte är påverkat av PFAS-ämnen. Det är alltså helt säkert att dricka det kommunala vattnet i området.

I närheten av Kistinge industriområde ligger en fastighet med enskilt vatten som används till dricksvatten. Provtagning visar att inte heller brunnsvattnet är påverkat av PFAS-ämnen.

Ett 80-tal hushåll avråds från att dricka vatten från egen brunn

Riktningen som föroreningen kan förväntas ta via grundvattnet, den så kallade plymen, går i sydvästlig riktning från industriområdet. Ett begränsat område i Trönninge samhälle kan ligga i plymens riktning. Därför går Halmstads kommun ut med rekommendationer som rör ett 80-tal hushåll norr och väster om Trönninge kyrka (se karta). Rekommendationerna gäller tills ytterligare prover har tagits på enskilda brunnar i området.

Kommunen avråder från:​

  • ​användning av vatten från Trönningeån och Kistingebäcken inom området markerat på kartan. ​
  • ​att äta fisk fångad i Trönningeån och Kistingebäcken inom området markerat på kartan.​

Det markerade området i Trönninge som omfattas av restriktionerna.

– Vi utgår ifrån försiktighetsprincipen och tar med ett relativt stort område i våra rekommendationer. Rekommendationerna gäller i första hand hushåll som har egen brunn, eller som använder vatten från Trönningeån. De hushåll som är berörda kommer att få information direkt från kommunen via posten. Vi behöver också Trönningebornas hjälp med en inventering av hur många enskilda brunnar som finns i området, säger Tomas Sjöstedt, miljö- och hälsoskyddsinspektör på Halmstads kommun.

Vem eller vilka som ligger bakom föroreningen av PFAS är inte klarlagt. En ansvarsutredning ska göras. Länsstyrelsen och kommunen har inlett en dialog med några av verksamhetsutövarna i området.

Frågor och svar om PFAS och föroreningen i Kistinge

Stor användning av PFAS i samhället

I PFAS-gruppen ingår tusentals ämnen med bred användning i samhället. PFAS förekommer överallt i miljön och nästan alla människor har sådana ämnen i kroppen

Exempel på produkter där PFAS används är ytterplagg, paraplyer, väskor, tält, bilklädsel, skor, mattor, möbeltyg, impregneringsmedel, popcornpåsar, pizzakartonger, smink, solkräm, rengöringsmedel, bilvårdsprodukter, färg, stekpannor med non stick-beläggning och skidvalla.
Källa: Kemikalieinspektionenlänk till annan webbplats