Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Många åsikter om Bastionen

Under december har Halmstads kommun genomfört en invånardialog om Bastionen. Totalt kom det in 1198 svar, som nu ska analyseras och vägas in i en långsiktig plan för platsen. I slutet av 2018 kommer planen att lämnas över till kommunens politiker.

Teknik- och fritidsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram förslag på hur Bastionen kan förändras på ett sätt som tilltalar Halmstadborna och även passar ihop med den övriga utvecklingen av centrum. Som ett första steg i arbetet bjöds invånarna i Halmstad in för att ge sin syn på saken, dels vid ett möte den 14 december, dels via en webbenkät mellan den 9 och 23 december. Totalt kom det in 1198 svar.

– Det är väldigt roligt att så många engagerar sig i Bastionen. Vi vill tacka alla som lämnat synpunkter, både på mötet och via halmstad.se, säger Charolina Klintberg, landskapsarkitekt på teknik- och fritidsförvaltningen, som tillsammans med kollegan Anneli Bylander ansvarar för att ta fram planen.

Vallarna och högverket

I dialogen har tre frågor varit centrala. Den första frågan gäller om vallarna kring Norre port ska finnas kvar eller om vallen mot parken ska tas bort. Det visade sig att 51,3 procent av de svarande vill att vallarna ska rustas upp men vara kvar, medan 40,8 procent vill att vallen mot parken öppnas upp.

Den andra frågan gäller det så kallade högverket högst upp på Bastionen, en betongkonstruktion som byggdes på 70-talet, i ett försök att efterlikna den ursprungliga befästningen. Enligt enkäten vill 35,5 procent av de svarande att den ska finnas kvar, men under förutsättning att det rustas upp. Däremot vill en majoritet, motsvarande 58,7 procent, att högverket tas bort och att slänterna mjukas upp.

Platsens användning

– Den tredje frågan handlar om vad platsen ska användas till. Här fick de svarande välja ut tre alternativ ur en lista, men även komma med egna förslag och önskemål, säger Anneli Bylander.

Flest röster fick mat och dryck (café, restaurang), evenemang (musik, underhållning) samt blomning och grönska (buskar och träd, blomning, grön rumslighet).

– Det blir ett omfattande arbete att väga in alla intressen, men tanken är att ta fram ett förslag som gör miljön hållbar och funktionell över tiden, säger Charolina Klintberg.

Planen kommer att arbetas fram under 2018 och därefter behandlas politiskt. Det går i dagsläget alltså inte att säga något om hur omfattande förnyelsen blir. Men redan under våren och sommaren ska Bastionens yttre snyggas till, enligt ett politiskt beslut som fattades i våras.

Så här tycker invånarna i Halmstad om Bastionen

Ålder

 • Under 12: 0,3 procent (4 svar)
 • 13-25: 10,4 procent (124)
 • 26-40: 29,9 procent (358)
 • 41-65: 43,3 procent (519)
 • Över 65: 16,1 procent (193)

Kön

 • Han: 49,2 procent (590)
 • Hon: 47,9 procent (574)
 • Hen: 2,3 procent (27)
 • Ej svarat: 0,6 procent (7)

Vad tycker du ska hända med vallarna?

 • Oförändrade. Vallarna behålls som de ser ut idag: 7,2 procent (86)
 • Rusta upp. Gräs och ogräs tas bort och ersätts med starkväxande klätterväxter: 51,3 procent (614)
 • Ta bort – vallen mot Norre katts park tas bort, så att parken skymtas bakom: 40,8 procent (489)
 • Ej svarat: 0,8 procent (9)

Vad tycker du ska hända med högverket/betongkonstruktionen?

 • Högverket behålls som det ser ut idag. Inga förändringar görs: 2,1 procent (25)
 • Högverket behålls men rustas upp. Ytorna renoveras och får nya aktiviteter: 35,3 procent (425)
 • Högverket tas bort. Slänterna mjukas upp. Kullen får en mjukare utformning: 58,7 procent (703)
 • Ej svarat: 3,8 procent (45 personer)

Vad vill du se på Bastionen i framtiden? (Välj max tre alternativ)

 1. Mat och dryck (café, restaurang) 63,9 procent (765)
 2. Evenemang (musik, underhållning) 54,4 procent (652)
 3. Blomning och grönska (buskar och träd, blomning, grön rumslighet) 45,3 procent (543)
 4. Vila (lugn och ro, avkoppling, sittplats) 25,8 procent (309)
 5. Utblick (utsikt, vyer) 23,5 procent (281)
 6. Effektbelysning (belysning av t ex vegetation, byggnadsdelar) 23,0 procent (276)
 7. Promenad (promenadslinga, stråk) 15,1 procent (181)
 8. Konst (konstverk, skulptur, installation) 13,6 procent (163)
 9. Picknick (grill, rastplats) 13,4 procent (160)
 10. Lek (naturlek, redskapslek) 13,3 procent (159)
 11. Fysisk aktivitet (träning, parkour, dans) 11,4 procent (136)
 12. Sällskapsspel (boulebana, kubb) 10,7 procent (128)
 13. Odling (stadsodling i lådor) 4,3 procent (51)
 14. Ej svarat 2,4 procent (29)