Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Justering av gräsklippningen på kommunens grönområden

​Oftare där människor rör sig och vistas. Mer sällan på extra ytor runt omkring. Så skulle man kort kunna sammanfatta den justering Halmstads kommun gör av gräsklippningen i år.

Förändringen görs på samtliga berörda grönområden i Halmstad som kommunen sköter och är varken en satsning eller nedskärning på enskilda områden.
- Gräsklippningen i våra grönområden är något som många Halmstadbor bryr sig mycket om. Vi tror att denna förändring kommer förbättra både upplevelsen och den biologiska mångfalden. Dessutom hoppas vi få mer resurser över att lägga på exempelvis lekplatser och planteringar, säger Patrik Cederleuf som är landskapsingenjör på teknik- och fritidsförvaltningen.

Gräsklippningen delas upp i olika klasser som reglerar hur många gånger en gräsyta klipps och trimmas under säsong. De vanligaste klasserna har varit:

  • Finparkgräs (exempelvis Norre katts park)
  • Bruksgräs (gräs för vistelse och aktiviteter, exempelvis fotbollsplaner och lekytor)
  • Klippt långgräs (gröna ”extraytor” med gräs i bostadsområden som klippts fyra gånger per säsong)
  • Slaghackningsyta (högvuxna gräsytor med slaghackning två gånger per säsong)

Till årets säsong 2018 tas kategorin klippt långgräs bort. På dessa ytor kommer det istället att bli en kombination där större ytor klipps som slaghackningsyta och ramas in med bruksgräs. Det skapar en slags buffert mot bostäder och fungerar som gångar genom det högvuxna gräset. Små ytor som tidigare varit klippt långgräs blir oftast bruksgräs, vilket innebär att de kommer att klippas mer ofta än tidigare.

Genom förändringen hoppas kommunen kunna uppnå flera positiva effekter. Som finare grönområden.
- När mindre resurser går till den stora ytan kan vi hålla snygga finklippta inramningar vilket kommer se prydligt och välskött ut, säger Patrik Cederleuf och fortsätter:

- Det kommer över tid att bli mer blommande växter och andra örter som gör det fint. Att det blir fler blommande örter kommer också förbättra den biologiska mångfalden och skapa mer mat till bin, fjärilar och andra insekter.