Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Halmstads kommun avverkar skadad granskog i Oskarström och Skedalahed

Halmstads kommun påbörjar nu avverkning av granskog i Oskarström och Skedalahed. Träden som tas bort har drabbats av stora skador på grund av granbarkborrar. 

Två större områden av kommunens skog måste avverkas efter massiva angrepp av skadeinsekten granbarkborre. Skedalahed är ett av de drabbade skogsområdena.

Två större områden av kommunens skog måste avverkas efter massiva angrepp av skadeinsekten granbarkborre. Skedalahed är ett av de drabbade skogsområdena.

Förra årets torra och varma sommar gjorde att skadeinsekten granbarkborren kunde föröka sig explosionsartat. Två större områden av kommunens skog har därför drabbats av stora insektsskador: Vrenninge i Oskarström och Djupadalsvägen i Skedalahed. För att förhindra fortsatt spridning och ännu mer skador på skogen måste Halmstads kommun ta ned de träd som har blivit angripna. Det rör sig om 2,5 hektar skog, en yta på cirka fem fotbollsplaner, på varje ställe.

– Det är väldigt tråkigt att så mycket skog har skadats, men nu måste vi tänka framåt och rädda de träd som inte har blivit angripna, säger Roland Larsson, enhetschef Kust och naturpark på teknik- och fritidsförvaltningen i Halmstads kommun.

Avverkning sker i närheten av elljusspår och vandringsled- håll avstånd till skogsarbetare och maskinförare

Avverkningen påbörjas i Skedalahed i slutet av mars, därefter följer Oskarström. Avverkningen kommer att ske både med maskiner och manuellt skogsarbete. Eftersom de aktuella skogsområdena ligger i närheten av elljusspåret i Oskarström och vandringsleden i Skedalahed kommer vissa delar av områdena att spärras av under arbetets gång.

– Vi hoppas att de som vandrar och besöker platserna har överseende med detta. Vi ber alla att respektera skyltningar och avspärrningar och att hålla avstånd till skogsarbetare och maskinförare som jobbar med avverkningarna, säger Roland Larsson.

Det är ofarligt att befinna sig på vandringslederna eller i de delar av skogarna där det inte är avspärrat så länge man håller säkerhetsavståndet till maskinerna (50 meter) och följer anvisningar och skyltning på plats.

För uppdaterad information om avverkningen hänvisas till aktuell driftinformation på kommunens webbsida, www.halmstad.selänk till annan webbplats.

Avverkningen planeras ta cirka två veckor på varje ställe.

– Förhoppningsvis är vi helt klara i slutet av april. Träden som tas ned kommer att bli massaved, kubb och timmer. Efter avverkningen ska vi plantera nya granar i de drabbade skogsområdena, säger Roland Larsson.

Om du hittar ett skadat eller dött träd

Halmstads kommun tar gärna emot rapporter om fynd av skadade eller döda träd som har angripits av granbarkborre. De sjuka eller döda träden har röda barr och små hål i barken. Mejla gärna informationen till direkt@halmstad.se eller ring 035- 13 70 00.

Roland Larsson, enhetschef Kust och naturpark, teknik- och fritidsförvaltningen, ansvarar för avverkningen efter granbarkborreangreppen.

Roland Larsson, enhetschef Kust och naturpark, teknik- och fritidsförvaltningen, ansvarar för avverkningen efter granbarkborreangreppen.

En bit bark med döda granbarkborrar från en gran i Skedala skog. Angreppet går till på detta vis: Honan gnager ett hål i barken och går in och lägger sina ägg. När äggen kläcks börjar larverna sedan att gnaga och breda ut sig. På sikt tar granbarkborrarna död på trädet, om angreppet är tillräckligt kraftigt.

En bit bark med döda granbarkborrar från en gran i Skedala skog. Angreppet går till på detta vis: Honan gnager ett hål i barken och går in och lägger sina ägg. När äggen kläcks börjar larverna sedan att gnaga och breda ut sig. På sikt tar granbarkborrarna död på trädet, om angreppet är tillräckligt kraftigt.