Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Gynnsammare grundvattennivåer – men fortsätt vara vattensmarta

Hösten och vinters nederbörd har gett bra påfyllning i Halmstads och Laholms vattentäkter, även om alla täkter inte riktigt återhämtat sig som man hoppats. Men medborgarna uppmanas att bibehålla sina goda vattenvanor som gjort stor
nytta.

Det samlade läget är att nederbörden under senhösten och vintern medfört en påtaglig förbättring av grundvattennivåerna i de kommunala vattentäkterna. I flertalet av grundvattenmagasinen, där kommunerna hämtar vatten för den kommunala dricksvattenförsörjningen, har man kunnat mäta en tydlig höjning av nivåerna.
– Vi ser att många täkter nått normal nivå eller är nära normal nivå men dock är det så att vissa vattentäkter fortfarande inte återhämtat sig lika mycket som önskat vilket kan bero på förändringar som skett i tillrinningsområdet, säger Mattias Leijon förvaltningschef på Laholmsbuktens VAlänk till annan webbplats. Förändringarna tros bero på ökad bortledning av vatten från områden där exploatering har skett.

Fortsatt grundvattenbildning

Sammantaget är läget alltså klart bättre än vid motsvarande tid för ett år
sedan. Det finns idag inte skäl att införa ett bevattningsförbud på samma sätt som förra året då det infördes till påsk. Förhoppningsvis fortsätter grundvattenmagasinen fyllas på ytterligare fram till växtsäsongen, men oavsett det underliggande läget för grundvattenmagasinen är det väldigt positivt att vi fortsätter med de goda vattenvanor som etablerats.
– Genom att vara vattensmarta värnar vi vårt värdefulla dricksvatten och bidrar till ett hållbart utnyttjande av våra gemensamma resurser, säger Mattias Leijon.