Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Detaljplanen för södra infarten överklagad

Den detaljplan som krävs för att arbetet med första etappen av södra infarten ska kunna inledas har överklagats en andra gång. Det kan innebära att den planerade byggstarten påverkas.

Södra infarten ska avlasta Laholmsvägen i Halmstad från tung trafik. Planeringsarbetet och förberedelserna är i full gång, men för att arbetet ska kunna börja i december som tänkt så krävs en ny detaljplan för området runt den nya södra motorvägsavfarten vid Fyllebro. Den detaljplan som skulle vunnit laga kraft i dag har dock överklagats till mark- och miljööverdomstolen. Det kan innebära att tidsplanen för projektet påverkas.

– Vi hoppas på ett snabbt besked från domstolen om ärendet får prövningstillstånd så att vi vet vad vi har att förhålla oss till, säger Torsten Rosenqvist, projektsamordnare.

Medges inte prövningstillstånd så fortskrider planeringen inför byggstart i december som planerat.