Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Bygg- och miljöförvaltningen ser dagens ljus

Efter ett intensivt förberedelsearbete under vintern och våren ser idag 1 juli kommunens nya förvaltning -  bygg- och miljöförvaltningen - dagens ljus.

- Vi ska vara en myndighet man vill ha att göra med och vi ska jobba stenhårt för att den nya myndighetsförvaltningen ska ge positiv effekt ur ett samordnat kundperspektiv, säger förvaltningschef Tommy Thuvesson.

Bygg- och miljöförvaltningen ansvar är att genom lovgivning och tillsyn minska samhällets negativa påverkan på människor och miljö samt att bidra till en långsiktig och hållbar utveckling. Förvaltningen jobbar även med att kommunen ska ha en väl fungerande, tillgänglig och hållbar samhällsstruktur som är estetiskt tilltalande och bygger på en god arkitektur. Inom förvaltningen finns också kommunens lantmäterimyndighet, som ansvarar för fastighetsbildning och fastighetsbestämning inom kommunen. Halmstads kommuns samlade kartförsörjning, med bland annat kartframställning, GIS och mätningsverksamhet, hanteras även det av den nya förvaltningen.

Övergripande uppdrag

Genom ett särskilt övergripande uppdrag ligger dessutom ansvaret för att digitalisera hela samhällsbyggnadsprocessen på förvaltningen. Från den 1 januari 2020 är planen att kommunens alkoholhandläggare, energi-och klimatrådgivare samt de som jobbar med bostadsanpassning ansluter från socialförvaltningen respektive kulturförvaltningen och fastighetskontoret. Bygg- och miljöförvaltningen, med cirka 100 medarbetare, kommer att arbeta på uppdrag från två nämnder, byggnadsnämnden och miljönämnden.