Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Bro över Genevadsån lyfts på plats

Nu är bygget av en gång- och cykelbro över Genevadsån i det närmaste klart. Den 20 meter långa bron kommer att lyftas på plats från motorvägsbron onsdagen den 14 mars, vilket kommer att påverka trafiken på E6 under dagen.

När gång- och cykelbron kommer på plats innebär det att Kattegattleden får en ännu mer kustnära och bilfri sträckning inför cykelsäsongen 2018. Projektet har varit planerat i flera år och efter sommaren 2017 fick Halmstad kommun tillstånd av Mark- och miljödomstolen att påbörja bygget.

– Av hänsyn till miljön och för att minimera störningar måste bron byggas på vintern. Det ställs också höga krav på entreprenören vad gäller miljön, säger Sabina Söderberg, projektledare på teknik- och fritidsförvaltningen.

I Genevadsån vandrar lax, havsöring, havsnejonöga och ål, men inga viktiga
lekplatser eller ståndplatser finns nedströms om bron, som anlagts på borrade stålrörspålar.

– Den här byggtekniken innebär att arbetena i vattnet begränsas och minimerar risken för grumling, säger Sabina Söderberg.

Stålbron, som är cirka 2,5 meter bred och 20 meter lång, har anslutande gång- och cykelväg, motsvarande ungefär 100 meter på båda sidor om ån.

Ansluter till befintliga gång- och cykelvägar

Bron binder ihop Gullbranna och Tönnersa naturreservat och ökar tillgängligheten för friluftslivet i de vackra naturområdena. Området där bron byggts ligger utanför naturreservaten, med undantag av en liten yta på totalt 13 kvadratmeter i vartdera naturreservatet, där vägen anslutits till befintliga gång- och cykelvägar. För detta arbete har kommunen fått dispens.

Den färdiga bron kommer att gå parallellt med den befintliga motorvägsbron. Därifrån kommer den också att lyftas på plats onsdagen den 14 mars.

– När bron ska lyftas kommer det att påverka trafiken på E6, där ett körfält måste stängas av under tiden, men vi gör vad vi kan för att störa så lite som möjligt, säger Sabina Söderberg.

Arbetet med att lyfta bron kommer att pågå mellan klockan 9 och klockan 15. Själva lyftet är planerat till klockan 11.