Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Bastionen och området kring Norre port rustas upp i vår

Nu startar den planerade upprustningen av Bastionen och området kring Norre port. Arbetet kommer att pågå fram till midsommar och omfattar vallarna på båda sidor om Norre port, del av muren och grässlänten vid Norre katts gränd, samt murpartiet längs med Nissan.

Bastionen, området vid Norre port, var ursprungligen en försvarsanläggning och en del av stadsmuren runt Halmstad. De äldsta delarna byggdes redan på 1500-talet, innan Norre port stod klar år 1601.

– Renoveringen är nödvändig att genomföra av både säkerhets- och estetiska skäl. Delar av murkonstruktionen håller på att gå sönder och området ser skräpigt ut. I sin nuvarande form lever det inte upp till kommunens mål att stadens offentliga ytor ska vara tillgängliga, trygga och levande året om, säger Peters Gustafsson, projektledare på teknik- och fritidsförvaltningen som har uppdraget att genomföra upprustningen enligt ett politiskt beslut i våras.

Vallarna kläs med murgröna

Projektet är indelat i fyra olika moment, med start i området in mot Storgatan och Norre torg. Där ska vallarna befrias från jord, ogräs och sly, och i stället kläs in med murgröna. In mot torget blir det växtbäddar i kärl av corténstål, som murgrönan planteras i för att kunna klättra på skärmar som lutas mot slänten.

Den övre delen av betongkonstruktionen i vallarna kommer dock att synas den första säsongen innan murgrönan hunnit växa upp helt och etablera sig ordentligt. Motsvarande arbete ska göras på andra sidan vallarna, in mot Norre katts park. Här kommer murgrönan att planteras i marknivå.

Inbjudande entré

Det tredje momentet innebär att öppna upp entrén till Bastionen från Norre torg, för att göra den tydligare och mer inbjudande. En sektion av muren ska tas bort och grässlänten ner mot gränden fasas av. Det kommer även att bli effektbelysning på Norre port från båda håll, i syfte att lyfta fram porten och skapa en trivsammare stadsmiljö.

Det fjärde och sista momentet i projektet är att restaurera den befintliga naturstensmuren och slänten mot Nissan. Det är också det mest komplicerade. Bland annat måste träden i sluttningen tas ner, eftersom rötterna påverkar murens bärighet och träden riskerar att falla vid hårt väder. Även stubbar och grova rötter ska tas bort.

Arkeologisk övervakning

– Arbetet med muren görs sist, eftersom det finns flera utmaningar. Inte minst kan det finnas arkeologiska värden som måste dokumenteras då den
här delen av Bastionen aldrig blivit utgrävd tidigare, säger Peter Gustafsson.

Allt schaktarbete vid muren kommer ske under arkeologisk övervakning.

Under byggperioden kommer det att vara begränsad framkomlighet på platsen, men gång- och cykeltrafik genom Norre port kommer inte att påverkas nämnvärt. Tanken är också att olika evenemang i Norre katts park ska kunna genomföras som planerat.