Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Avgiften för tomträtt höjs för många
småhusägare

I år är det ovanligt många tomträttsavtal som ska skrivas om, vilket
kan innebära ökade boendekostnader för de villaägare som berörs.
Beräkningsmodellen för en tomträtt baseras på markens taxeringsvärde, vilket kan ha ökat rejält sedan avtalet skrevs om senast.

Halmstads kommun äger omkring 240 tomträtter för småhus, där de boende äger sitt hus och rätten att bo men betalar en avgift varje år, tomträttsavgäld. Avtalen löper på, men vart tionde eller vart tjugonde år skrivs ett tilläggsavtal då avgälden räknas om.

– De senaste åren har det hänt att småhusägarna fått väldigt stora höjningar eftersom taxeringsvärdet sannolikt stigit mycket på både tio och tjugo år, vilket är naturligt i och med att Halmstad har stark tillväxt och hög efterfrågan på sin bostadsmarknad, säger Inge Emanuelsson, tf enhetschef för mark-och exploateringsavdelningen.

– Ofta handlar det om flera hundra procent. Å andra sidan har de boende haft förhållandevis låg avgift under avtalsperioden och som husägare är det viktigt vara medveten om hur tomträtten kan komma att påverka ekonomin i framtiden, fortsätter han.

Beräkningsmodellen prövades

Förra hösten skrevs nya avtal med elva småhusägare, varav vissa fick väldigt stora avgiftshöjningar. Efter det gjordes en utredning och prövning av beräkningsmodellen, som redovisades för kommunfullmäktige i våras.

– Kommunfullmäktige beslutade då att inte ändra regelverket kring tomträttsavgälden och det måste vi nu förhålla oss till. Hur avtalen skrivs om är reglerat enligt svensk lag. De nya avtalen ska vara klara vid årsskiftet men börjar gälla med ett års förskjutning, det vill säga 1 januari 2020, förklarar Inge Emanuelsson.

Informationsbrev inom kort

I samband med beslutet i kommunfullmäktige fick samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att skicka ut ett informationsbrev till alla tomträttsägare, för att göra alla medvetna om hur regelverket ser ut. Det kommer att ske i höst, samtidigt med att ett 40-tal villaägare får förnyade avtal för påskrift med posten. De flesta av dem i området Gustavsfält.

– Detta är ett område som ursprungligen bebyggdes med tomträtter. I snitt beräknar vi att avgifterna kommer att gå upp från 6000-7000 kronor per år till cirka 30 000 kr per år. Det är stora höjningar procentuellt sett, men då har man bortsett från hur länge avgifterna varit oförändrade, säger Inge Emanuelsson.

Fakta:

  • Tomträttsavtal innebär att kommunen äger marken, medan tomträttsinnehavaren äger huset och har rätt att nyttja marken. Tomträtter kom till samtidigt med miljonprogrammet på 60- och 70-talet, som ett sätt att skapa fler bostäder till ett rimligt pris.
  • Avtalen löper på tio eller 20 år, då de skrivs om baserat på markens taxeringsvärde. Ett attraktivt läge kan innebära större höjningar av avgiften.
  • Systemet är inte unikt för Halmstad, men kommunerna har olika beräkningsmodeller. Halmstads beräkningsmodell prövades av kommunfullmäktige i våras, då det fattades beslut om att inte göra några ändringar.
  • Halmstads kommun har cirka 240 tomträttsavtal med småhusägare. Ytterligare ett antal gäller industrier, företag och bostadsrätter, samt föreningar.
  • Som köpare av villa eller bostadsrätt är det viktigt att ta reda på om marken omfattas av ett tomträttsavtal, och då planera sin ekonomi för att avgiften kan öka i framtiden.
  • Den som har ett tomträttsavtal för småhusändamål kan när som helst friköpa tomten enligt kommunens beräkningsmodell.