Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Anpassad vägledning förenklar beslut om användning av bekämpningsmedel

För att skydda dricksvattnet finns det särskilda bestämmelser för användning av bekämpningsmedel och gödsel inom vattenskyddsområde. För de som söker tillstånd för användning har miljönämnden nu anpassat den befintliga vägledningen som nu gör att handläggartiden och förfarandet för de som ansöker förenklas och skyndas på avsevärt.

– Vi har anpassat vår vägledning till den nationella vägledningen vilket kommer att gör att själva tillståndsförfarandet både blir enklare och kommer att gå snabbare. För både den som söker tillstånd som handläggaren, säger Svein Henriksen (MP), miljönämndens ordförande. Förändringen berör lantbrukare och andra verksamheter som vill använda bekämpningsmedel inom vattenskyddsområden. För att få använda bekämpningsmedel yrkesmässigt krävs det tillstånd från miljönämnden.
– Vägledningen är ett komplement till de enskilda vattentäkternas föreskrifter och säkerställer att ansökningar som kommer till miljöförvaltningen bedöms enhetligt och på ett sätt som skyddar vattentäkten, säger Leif Grenlund (S).

Långsiktigt perspektiv

Syftet med vattenskyddsområden är att ge vattenförekomster som är viktiga för dricksvatten-försörjningen ett tillräckligt skydd så att tillgången till vatten säkras i ett långsiktigt perspektiv. På så vis kommer vi att ha tillgång till dricksvattnet av god kvalitet också i framtiden. Ett led i detta arbete är den vägledning som är framtagen för att underlätta prövningen av vilka bekämpningsmedel som kan användas i och med gödsling inom vattenskyddsområdet.