Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Grundvattennivåerna oroväckande låga
– slösa inte med dricksvattnet

Under en lång tid har det inte regnat eller snöat tillräckligt för att grundvattenmagasinen i marken skall fyllas på. Grundvattennivåerna i marken där Laholmsbuktens VAlänk till annan webbplats tar vatten till dricksvatten är därför mycket låga. I realiteten innebär det att de kommande månadernas vattenförbrukning avgör om vi hamnar i ett läge som kräver vattenransonering.

Grundvattennivåernas återhämtning skiljer sig något åt i Halmstads och Laholms kommuns från oktober 2016 tills nu.
– Det stärker arbetet med att vattenfrågor inte klarar av att vila enbart på lokala lösningar, utan regionala är nödvändiga. För att garantera att det kommer finnas vatten i framtiden utreder LBVA ett alternativ med tillskott av vatten till kommunerna ur ett regionalt perspektiv. Det är också något som poängteras i den nationella dricksvattenutredningen som kom ut under 2016, säger My Olausson miljö- och processingenjör på LBVA.

I Halmstads kommun distribueras strax under 30 000 m3 vatten varje dygn. För ett hållbart vattenuttag måste samma mängd ersättas och det gör det med regn och snö som infiltreras ned i marken. Konsekvensen av mindre nederbördsmängder än normalt under hela 2016 och början av 2017 är lägre grundvattennivåer än vad som är normalt för årstiden.

Inte förbruka mer än nödvändigt

Det finns ingen vattentäkt som har en ”reservpåfyllnad”, det vill säga ingen vattenmängd i reserv att ta ut.
– Vilket gör att vi står inför ett faktum att det kommer bli viktigt de kommande månaderna att inte förbruka mer vatten än nödvändigt, säger Henrik Kellgren, verksamhetsutvecklare på LBVA.

I dagarna tas tryckökningsstationen i Eldsbergalänk till annan webbplats i bruk vilket innebär en sammankoppling av Halmstad och Laholms vattennät just så att kommunerna i sådana här fall ska kunna hjälpa varandra med vattenförsörjningen.
Utifrån ett värsta scenario där det kan komma till att vattnet måste ransoneras har LBVA tillsammans med resurser från stadskontoret på Halmstads kommun format en projektgrupp som noga bevakar grundvattennivåerna och tar fram ett beslutsunderlag för politiken.
– Vi vill inte ropa varg men vill förbereda oss så gott vi kan ifall vi hamnar i en situation där vattnet tar slut. Nästa steg är ett bevattningsförbud som kan komma att träda i kraft redan nu under våren, säger Henrik Kellgren.

LBVA:s webbplats hittar du smarta tips på du håller ner vattenslöserietlänk till annan webbplats