Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Tvätta inte bilen på gatan

När du tvättar bilen på gatan eller garageuppfarten rinner vattnet ut i dagvattenbrunnar. Dessa brunnar är inte anslutna till någon oljeavskiljare, något reningsverk eller motsvarande. Det smutsiga vattnet rinner orenat ner i bäckar och åar som i sin tur rinner ut i sjöar och hav. Bilens tvättvatten kan bli människors badvatten.

Får jag tvätta bilen på gatan?

Om du behöver tvätta din bil gör det i en automattvätt, hos en biltvätt eller i en "gör det själv hall" helst hos någon som återvänder vattnet - så gör du såväl vattensmartalänk till annan webbplats som miljömässiga vinster. I dessa anläggningar passerar vattnet slam- och oljeavskiljare innan det släpps ut. I bilschampo och avfettningsmedel finns kemikalier som är skadliga för såväl människor som för växt- och djurlivet i vattnet.

När du tvättar bilen på gatan eller garageuppfarten så rinner smutsigt vatten ut i dagvattenbrunnar som inte är anslutna till någon oljeavskiljare, reningsverk eller motsvarande. Vattnet rinner då orenat ner i bäckar och åar som i sin tur rinner ut i sjöar och hav. 

Varför är det farligt?

I bilschampo och avfettningsmedel finns kemikalier som kan skada vattenlevande djur. Även milda rengöringsmedel kan innehålla sådana ämnen. Avfettningsmedel innehåller dessutom ofta lösningsmedel som är skadliga för såväl människor som för växt- och djurlivet i vattnet.

Var bör bilen tvättas?

När du tvättar din bil gör det i en automattvätt, hos en biltvätt eller i en "gör det själv-hall". I dessa anläggningar passerar vattnet slam- och oljeavskiljare innan det släpps ut. På nyare anläggningar sker dessutom ytterligare rening av vattnet i ett eget reningsverk innan det leds vidare till det kommunala avloppsreningsverket.

Vad säger lagen?

I miljöbalken (kap 1 och 2) finns regler om att alla som tänker göra något som kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön (t ex tvätta bilen), ska förebygga och hindra att sådan skada sker. Lagen säger också att alla ska undvika att använda sådana kemiska produkter som kan befaras medföra risker för människors hälsa eller miljön, om de kan ersättas med mindre farliga produkter (t ex miljöanpassade bilvårdsprodukter).