Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Skolor och förskolor

Bygg- och miljöförvaltningen har hand om tillsynen över förskolor, grundskolor, gymnasieskolor, fritidshem och andra utbildningsverksamheter för barn och ungdomar. Vi kontrollerar bland annat ventilation, ljudnivå, hygien- och städrutiner.

Anmälan om ny verksamhet

Planerar du att starta någon form av skolverksamhet? Då ska du skicka in en anmälan om detta till bygg- och miljöförvaltningen. Anmälan ska göras minst sex veckor före startdatum.
 
Din anmälan ska vara skriftlig och innehålla inrednings- och ventilationsritningar, samt en beskrivning av verksamheten.  

Kontakta gärna bygg- och miljöförvaltningen i ett tidigt skede om du planerar en ny verksamhet! Vi kan då komma med synpunkter och råd om utformning och inredning. Det blir oftast både enklare och mindre kostsamt att göra rätt från början än att åtgärda brister i efterhand.

Är utökning eller ändring av en verksamhet anmälnings-pliktig?

Bygg- och miljöförvaltningen måste i varje enskilt fall bedöma om en ändring eller utökning av verksamheten är tillräckligt stor för att en ny anmälan ska krävas. Kontakta därför alltid bygg- och miljöförvaltningen innan du gör någon förändring av verksamheten.

Avgifter

För behandling av anmälan samt för tillsyn får verksamheten betala en avgift enligt en taxa som kommunfullmäktige bestämt.

Egenkontroll

Du som driver en förskola, skola eller liknande måste genom så kallad egenkontrollöppnas i nytt fönster hålla koll på verksamheten så att den inte orsakar hälsorisker eller miljöpåverkan.

I egenkontrollen ska det bland annat finnas uppgifter om ansvarsfördelning, rutiner för till exempel städning, risker med verksamheten samt en förteckning över vilka kemiska produkter som används.

Egenkontrollen ska dokumenteras, det vill säga skrivas ner och sparas, så att den kan visas upp för bygg- och miljöförvaltningen vid tillsynsbesöken.

Bygglov/bygganmälan

Verksamheten kan förutom anmälan enligt miljöbalken även behöva bygglov eller bygganmälan. Du bör därför ta kontakt med bygg- och miljöförvaltningen om du tänker öppna, ta över eller göra ändringar i en lokal.