Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Oljecistern

För att skydda miljön från oljeläckage måste oljecisterner som är 1 m³ eller större kontrolleras regelbundet. Det är den som är innehavare av cisternen som ansvarar för att kontrollerna utförs. Kraven finns i Naturvårdsverkets föreskrifter 2003:24.

När ska kontroll utföras?

Kontrollintervallet är 6 eller 12 år beroende på typ av cistern. Cisterner som finns inom vattenskyddsområde ska kontrolleras oftare.

 

Utom vattenskyddsområde

Inom vattenskyddsområde

 

 

 

med sekundärt skydd

utan sekundärt skydd

K-cistern

12 år

12 år

6 år

Skyddad
S-cistern

12 år

12 år

6 år

S-cistern

6 år

6 år

3 år

 

K-cistern: korrosionssäker cistern (vanligen av plast eller betong) med certifikat.
Skyddad S-cistern: cistern (vanligen av stål) med certifierat korrosionsskydd.
S-cistern: stålcistern utan certifierat korrosionsskydd.

Sekundärt skydd

I vissa fall krävs sekundärt skydd av cisternen, till exempel invallning eller dubbelmantling, för att förhindra miljöskada vid läckage. Det gäller exempelvis inom flertalet vattenskyddsområden. Miljönämnden kan under vissa förutsättningar ge dispens från ett sådant krav för cisterner belägna inomhus.

Nyinstallation av cistern

Planerar du att installera en oljecistern utomhus ska du anmäla detta till bygg- och miljöförvaltningen. Installation av en inomhuscistern måste bara anmälas om cisternen ligger inom vattenskyddsområde.
 
Innan en cistern tas i bruk ska du låta utföra en installationskontroll.

Cistern som tas ur bruk

En cistern som inte kommer att användas längre ska tömmas och rengöras. Cisternen bör därefter avlägsnas eller fyllas med sand. Det är viktigt att även påfyllningsrören tas bort så att inte påfyllning kan ske av misstag.
 
När en cistern tas ur bruk ska du anmäla detta till bygg- och miljöförvaltningen.

Ackrediterade kontrollföretag

Alla kontroller ska utföras av företag som är ackrediterade av SWEDAC. Information om vilka företag som är ackrediterade för kontroll av cisterner får du genom www.swedac.selänk till annan webbplats.

Glöm inte att anmäla!

Om du installerar en cistern utan att anmäla det till miljönämnden, eller inte besiktigar din cistern enligt reglerna, kan du bli skyldig att betala en miljösanktionsavgift på 1000 - 3000 kronor.