Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Miljörapport från företag

Driver du ett företag som är tillståndspliktigt enligt miljöbalken? Då ska du skicka in en miljörapport till tillsynsmyndigheten senast den sista mars varje år. I miljörapporten redovisar du bland annat hur ditt företag uppfyllt villkoren i tillståndet, resultatet av egenkontrollen och vilka utsläppsmängder ditt företag har.

Skicka din rapport till Miljörapporteringsportalen

Du ska skicka din miljörapport elektroniskt till SMP, Svenska Miljörapporteringsportalenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster , som är en central databas för miljörapporter. Bygg- och miljöförvaltningen och länsstyrelsen kan sedan granska rapporterna i databasen.

Miljörapportens delar

Miljörapporten består av tre delar: Grunddelen, som innehåller administrativa uppgifter. Textdelen, där du bland annat redovisar hur villkoren uppfyllts och eventuella åtgärder som vidtagits under året. Den tredje delen (emissions-deklarationen) behöver du bara lämna in om din verksamhet omfattas av särskilda bestämmelser enligt EU-direktiv, bestämmelser enligt Industriutsläppsförordningen eller de andra verksamheter som finns med i Naturvårdsverkets föreskrift NFS 2016:8. Verksamheter som omfattas av industriutsläppsförordningen kommer efterhand få ökade krav om begränsningar av sin miljöpåverkan. Hur dessa ökade krav ska klaras kommer då även behöva att redovisas i miljörapporten. Vid frågor kan man kontakta Bygg- och miljöförvaltningen.

Mer information om vad som ska redovisas finns i Naturvårdsverkets föreskrift.

Instruktion om hur du fyller i miljörapportens olika delar finns på Miljörapporterings-portalen. Du kan lägga in dina uppgifter direkt i de mallar som finns där.

Naturvårdsverket har på sin webbplats vägledningar för olika verksamheter.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster