Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Miljöpåverkande verksamhet - anmälan eller tillstånd?

För att anlägga eller ändra en miljöfarlig verksamhet krävs i de flesta fall att man söker tillstånd eller gör en anmälan. Om du till exempel tänker starta en berg- eller grustäkt, samla in och lagra industriavfall, starta en större biltvättanläggning eller vill utöka antalet djur på ditt lantbruk, måste du anmäla eller ansöka om tillstånd för detta.

Vad gäller för ditt företag?

Företag som bedriver miljöfarlig verksamhet delas in i tillståndspliktiga (A- och B-anläggningar), anmälningspliktiga (C-anläggningar) och övriga (U-anläggningar). Vilka verksamheter som är anmälningspliktiga och vilka som kräver tillstånd kan du se i Miljöprövningsförordningen (2013:251).länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ej anmälningspliktig verksamhet

För verksamheter som inte är anmälningspliktiga enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) gäller fortfarande Miljöbalkens hänsynsregler. Blanketten miljöverksamhetuppgifter används på ej anmälningspliktiga verksamheter i syfte att införskaffa uppgifter om din verksamhet.

Vem prövar ansökan eller anmälan?

Anmälan om att man planerar att starta en miljöpåverkande verksamhet ska skickas till miljönämnden. Anmälan ska även göras om en verksamhet byter ägare.

Exempel på verksamhet som kan vara anmälningspliktig är grafisk industri, verkstad för lackering och annan ytbehandling, bensinstation, fordonstvätt, kemtvätt, anläggning för motorsport och skjutbana.

Tillstånd söker du hos länsstyrelsen eller mark- och miljödomstolen beroende på verksamhetens typ och storlek. Tillståndspliktiga verksamheter är till exempel större industrier, anläggningar för behandling av avfall, täkter och stora lantbruk.

Ej anmälningspliktig verksamhet

För verksamheter som inte är anmälningspliktiga gäller fortfarande Miljöbalkens hänsynsregler. Blanketten miljöverksamhet-uppgifter används på ej anmälningspliktiga verksamheter i syfte att införskaffa uppgifter om din verksamhet.

Anmäl eller sök tillstånd i god tid

Anmälan ska vara skriftlig och lämnas in minst sex veckor innan verksamheten ska starta. Att få ett tillstånd kan ta betydligt längre tid och du får inte påbörja din verksamhet innan du fått ett tillstånd.