Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Kemiska produkter

I dagens samhälle hanteras och används stora mängder med kemiska ämnen och produkter. En del av dessa kemikalier kan skada både människor och miljö om de hanteras felaktigt. Det enklaste sättet att undvika hälso- och miljörisker är att byta ut skadliga kemikalier mot sådana som är mindre skadliga.

Reach - ny kemikalielagstiftning

EU:s nya kemikalielagstiftning Reach trädde i kraft den 1 juni 2007. Namnet står för Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals. På svenska blir det registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier.

Reach ersätter stora delar av de kemikalieregler som tidigare gällde i Sverige, och börjar gälla stegvis. Reach grundas på principen att det är tillverkare, importörer och användare som bär ansvaret för att de ämnen som de tillverkar, släpper ut på marknaden eller använder inte har några skadliga hälso- och miljöeffekter.

Du kan läsa mer om Reach på Kemikalieinspektionens hemsida och på den europeiska kemikaliemyndighetens (ECHA) hemsida (se länkar till höger).

Spridning av bekämpningsmedel

Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning av kemiska bekämpningsmedel anger bland annat att det krävs tillstånd från miljönämnden för att sprida kemiska bekämpningsmedel inom skyddsområde för vattentäkt.

Avgift

För handläggningen av anmälan/ansökan tar kommunen ut en avgift enligt en taxa som kommunfullmäktige bestämt. Mer information om avgifter för miljötillsynöppnas i nytt fönster.

Spridning av vissa Biocidprodukter

Sedan 1 november 2015 ska även yrkesmässig spridning av vissa biocidprodukter göras. Medlen som omfattas av kraven är: produkttyp 8 (Träskyddsmedel) och som används för att bekämpa angrepp av insekter i trä, samt biocidprodukter som omfattas av produkttyp 142 (Rodenticider) eller 183 (Insekticider, akaricider och bekämpningsmedel mot andra leddjur). Anmälan kan göras genom att använda e-post formuläret under "Själv service".