Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Hygienisk verksamhet

Planerar du att öppna en piercing-studio? Eller börja tatuera? Eller har du tänkt börja med någon annan hygienisk verksamhet? I så fall finns det ett antal saker som är viktiga att tänka på!

Verksamheter med hygienisk behandling omfattas av miljöbalkens regler och Socialstyrelsens allmänna råd. En del av dessa verksamheter är anmälningspliktiga, vilket innebär att man måste lämna in en anmälan till bygg- och miljöförvaltningen innan man startar.

Exempel på verksamheter som är anmälningspliktiga:

  • tatuering
  • piercing
  • akupunktur
  • fotvård

Anmälan gäller helt enkelt verksamheter där man använder stickande eller skärande verktyg, vilket kan innebära att det finns risk för blodsmitta.

Anmälan ska skickas till bygg- och miljöförvaltningen minst sex veckor före startdatum. Den som startar en anmälningspliktig verksamhet innan anmälan lämnats in kan bli skyldig att betala en miljösanktionsavgift på 3000 kr.

När du anmäler din verksamhet ska du skicka med en ritning som visar hur lokalen ska inredas och en beskrivning av ventilationen.
 
Kontakta gärna bygg- och miljöförvaltningen i ett tidigt skede när du planerar din verksamhet! Vi kan då komma med synpunkter och råd om utformning och inredning. Det blir oftast både enklare och mindre kostsamt att göra rätt från början än att åtgärda brister i efterhand.

​Varför ska jag anmäla?

Syftet med anmälan är att bygg- och miljöförvaltningen så tidigt som möjligt ska känna till den nya verksamheten och till exempel avgöra om en lämplig lokal valts, samt ställa de krav som kan behövas ur hälsoskyddssynpunkt. Kraven kan exempelvis gälla ventilation och hygien.

Avgifter

För behandling av anmälan samt för tillsyn får verksamheten betala en avgift enligt en taxa som kommunfullmäktige bestämt.

Egenkontroll

Du som driver en verksamhet som är anmälningspliktig enligt miljöbalken är skyldig att själv kontrollera din verksamhet genom så kallad egenkontroll. Syftet med egenkontrollen är främst att förhindra att människor utsätts för smitta, får allergiska reaktioner eller drabbas av andra olägenheter för hälsan. I egenkontrollen ska det bland annat finnas uppgifter om ansvar, risker, rutiner och kemiska produkter. Egenkontrollen ska vara skriftlig och kunna visas upp vid bygg- och miljöförvaltningens inspektioner.

Verksamheter som inte behöver anmälas

Hygieniska behandlingar som inte innebär någon risk för blodsmitta är inte anmälningspliktiga enligt miljöbalken. Exempel på sådana är manikyr/pedikyr, hårvård, sjukgymnastik, massage och annan kroppsvård, skönhetsbehandling och hudvård.

Miljöbalkens regler gäller emellertid även för dessa verksamheter, och bygg- och miljöförvaltningen har tillsyn över dem.