Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Hälsoskydd - anmälan om verksamhet

En del verksamheter är anmälningspliktiga, vilket innebär att de måste lämna in en anmälan till bygg- och miljöförvaltningen innan de startar.

Vem behöver anmäla?

De verksamheter som måste göra en anmälan är:

Anmälan ska skickas till bygg- och miljöförvaltningen senast sex veckor innan man tänker starta verksamheten.

Syftet med anmälan är att bygg- och miljöförvaltningen så tidigt som möjligt ska känna till den nya verksamheten och kunna lämna råd och upplysningar, samt ställa de krav som kan behövas ur hälsoskyddssynpunkt. Kraven kan exempelvis gälla ventilation, ljudnivå och hygien.

Avgifter

Bygg- och miljöförvaltningen tar ut en avgift för att handlägga anmälan enligt en taxa som beslutats av kommunfullmäktige.

Verksamheter som inte är anmälningspliktiga

Det finns ett antal verksamheter som inte behöver anmäla innan de startar, men som ändå måste uppfylla miljöbalkens krav ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt. Det gäller:

  • Yrkesmässig hygienisk verksamhet som inte innebär risk för blodsmitta, såsom hårvård, manikyr/pedikyr, skönhetsbehandling, massage och annan kroppsvård
  • Hotell, pensionat eller liknande lokaler där allmänheten yrkesmässigt erbjuds tillfällig bostad
  • Idrottsanläggningar och campinganläggningar
  • Lokaler för vård och annat omhändertagande, exempelvis sjukhem, servicehus, häkten och kriminalvårdsanstalter samt lokaler för hälso- och sjukvård.

Tillsyn

Även om en verksamhet inte är anmälningspliktig har bygg- och miljöförvaltningen tillsyn över den. Det betyder att vi kontrollerar att verksamheten inte bryter mot miljöbalkens bestämmelser.

Tänk på att miljöbalkens regler gäller för alla verksamheter! Detta innebär exempelvis att man som verksamhetsutövare måste ha en fungerande egenkontroll, även om den inte behöver vara skriftlig.