Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Fritidsbåtshamnar

Det är i de grunda havsvikarna som vi ofta befinner oss med våra fritidsbåtar, både när de ligger i hemmahamn och när vi utövar ett aktivt båtliv i kust och skärgård. Samtidigt är detta några av de mest värdefulla områdena för livet i havet. Här är havets barnkammare där många fiskar och vattenlevande organismer lägger ägg och föder upp sina yngel.

Fritidbåtshamnar

Fritidsbåtshamnar är en miljöfarlig verksamhet och bygg- och miljöförvaltningen gör återkommande tillsynsbesök på fritidsbåtshamnar. Vid besöken kontrollerar vi hamnens miljöpåverkan samt att den följer lagstiftningen. För att får mer information om vad som kan ingå vid tillsynsbesöket, läs Checklista för fritidsbåtshamnar.PDF

Lagkrav på spolplatta

Fritidsbåtshamnar ska ha en spolplatta ansluten till en reningsanläggning eller ha ett avtal med närliggande hamn som har en anläggning. Detta för att hindra att giftiga ämnen hamnar i mark och vatten. Till exempel följer giftiga färgflagor från gamla färglager med spolvattnet.

Spolplattan är en anmälningspliktig verksamhet, så kontakta alltid bygg- och miljöförvaltningen innan ni anlägger en spolplatta för att diskutera hur den kan utformas. Bygg- och miljöförvaltningen skriver ett beslut om skyddsåtgärder och andra villkor för driften. Fritidsbåtshamnen är ansvarig för hur anläggningen är utformad och hur den sköts. Spolplattan kan också kräva bygglov. Då ska ni kontakta byggnadskontoret.

Så utformar ni spolplattan

En spolplatta ska ha en hård yta av betong eller annat beständigt, slätt material med avrinning mot en gallerförsedd uppsamlingsränna. Spolplattan ska vara så stor att allt spillvatten från de båtar som spolas av hamnar på plattan. Spolplattan ska ha en slamavskiljare och finfilter för att fånga upp de mindre partiklarna. Hur stor slamavskiljaren ska vara avgörs av förväntat vattenflöde. Spolplattan ska vara försedd med en reningsanläggning. Efter sista reningssteg ska det finnas en provtagningsbrunn.

Krav på egenkontroll

Alla fritidsbåtshamnar med tvättanläggning behöver ha skriftliga rutiner för skötsel och underhåll av tvättanläggningen. Ni behöver dokumentera alla kontroller och åtgärder och kunna visa dem för bygg- och miljöförvaltningen. Exempel på saker att dokumentera:

 • Antal tvättade båtar
 • Förbrukning av vatten
 • Förbrukning av kemikalier
 • Datum för tömning av slamavskiljare och filterbyte
 • Uppkomna mängder farligt avfall
 • Analysrapporter (reslutatet från provtagningen av spillvatten från tvättanläggningen).

Fritidsbåtshamnar/bryggor behöver ha en egenkontroll med utsedd miljöansvarig, som i sin tur ska informera båtplatsinnehavare om verksamhetens miljörisker och om hur dessa ska förebyggas och kontrolleras. Läs mer om egenkontroll och om verksamhetens miljörisker i Informationsbroschyen "Fritidsbåtshamnar -Tillsammans skapar vi en giftfri miljö".PDF

Regler och tips till dig som är båtägare

Det finns ett antal regler som gäller enligt lag och som du måste följa. Men det finns också en hel del fler saker du som båtägare kan göra för att skydda havet från giftiga ämnen och annan negativ miljöpåverkan.

Vårrustning och höstupptagning

Skydda marken och dig själv när du skrapar botten
Använd dammsugarskrapa som suger upp färgskrapet när du arbetar. Tänk på att innehållet är giftigt så lämna dammsugarpåsen i hamnens miljöstation.

Välj färg med mindre giftinnehåll och måla sparsamt
Nästan alla båtbottenfärger eller antifoulingfärger är giftiga, även de som är godkända. Information om vilka färger som är godkända finns på Kemikalieinspektionens webbplats under Bottenfärgerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Testa att använda en färg med lägre giftinnehåll. Östersjöfärger har visat sig fungera bra för att hindra påväxt, även på Västkusten. Testa också att måla mer sällan och att måla bara vattenlinjen och andra mindre områden, där du vet att tulpanerna gärna sätter sig.

Observera att det inte är tillåtet att måla fritidsbåten med så kallad fartygsfärg eller andra icke godkända färger som köpts utomlands. Att göra det kan vara straffbart. Fartygsfärg innehåller högre halter av koppar och zink och är avsedda för fartyg som används i yrkestrafik och som körs på djupare vatten.

Det bästa är att välja giftfria metoder att hålla skrovet rent, till exempel genom att måla med en hård färg utan gift och kombinera med borsttvätt och spolning. Se tips om hur du kan hålla havstulpanerna borta under rubriken Så håller du havstulpanerna borta utan giftig båtbottenfärg.

Tvätta båtbotten på spolplatta
Om din båt är målad med antifoulingfärg/färg innehållande biocider eller om du ska använda tvättmedel eller andra kemikalier behöver du alltid tvätta den på en tät spolplatta ansluten till en reningsanläggning. Var noga med att ställa båten mitt över spolplattan så att allt spolvatten hamnar i reningsanläggningen. Samla upp havstulpaner och alger, de kan innehålla ganska stora mängder giftiga färgrester och ska behandlas som ett farligt avfall. Karta över var du hittar spolplatser och borsttvättarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster finns på Båtmiljö.se.

Är din båt inte målad med antifoulingfärg/färg innehållande biocider och du bara ska skölja av den med vanligt vatten krävs ingen rening av tvättvattnet eller särskild arbetsyta.

När motorn behöver service
Det är viktigt att servicen sker på en skyddad plats så att det inte kan läcka kemikalier och farligt avfall till omgivningen. Olja och glykol ska omhändertas som farligt avfall.

Lämna farligt avfall i hamnens miljöstation
Exempel på farligt avfall är oljor, glykol, spolarvätska, lösningsmedel, överblivna kemikalier, färgburkar, färgrester, slipdamm, förbrukat blästermedel, oljeförorenade trasor, avfettningsmedel, konserverings- och frostskyddsmedel, sprayburkar, oljefilter, elektronikprodukter, lysrör, glödlampor och slagvatten. Detta får inte blandas utan ska läggas i den behållare som finns för respektive typ av farligt avfall.

Under sommaren när båten är i sjön

Så håller du havstulpanerna borta utan giftig båtbottenfärg
Här kommer några tips! Välj en metod som passar dig och din båt:

 • Lyft båten och spola av den på en spolplatta några gånger per säsong. Passar båtar som lätt kan lyftas. På båtmiljö.se finns karta över var du hittar spolplatser och borsttvättar.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Förvara båten ovan vattenytan när du inte ska använda den under längre perioder. Passar mindre motorbåtar eller mindre segelbåtar med möjlighet att ligga på land eller på trailer. Ett dyrare alternativ är att satsa på en båtlift.
 • Använd skrovskyddsduk när båten ligger i hamn. Passar motorbåtar upp till 32 fot.
 • Använd ultraljudsändare, då trivs inte påväxt på skrovet. Passar båtar i plast, aluminium eller stål på mellan 20 och 65 fot.
 • För dig som planerar båtsemester i sjö, älv eller kanalsystem. Låt sötvattnet ta kål på påväxten från havet.
 • Håll koll på när påväxten etablerar sig på båten och borsta botten eller använd skrapborste med flytkraft innan påväxten hinner fästa. Passar på lätthanterbar båt och om man vill jobba lite extra.
 • Åk till en borsttvätt med jämna mellanrum, om du inte har målat botten med någon färg alls. Passar segelbåt eller motorbåt som är max 42 fot, 4 meter bred och går 2 meter djupt. På båtmiljö.se finns karta över var du hittar spolplatser och borsttvättar.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Töm båttoan på land
Havet hotas av övergödning och en av orsakerna är att många båtägare tömmer sina båttoaletter i vattnet. Sedan den 1 april 2015 är det förbjudet att släppa ut toalettavfall från fritidsbåtar i hav, sjöar och inre vattendrag i Sverige. Förbudet gäller alla fritidsbåtar förutom de som är k-märkta. Karta över tömningsstationer utmed Västkusten hittar du på Transportstyrelsens sida Hamnkarta för fritidsbåtar.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Välj alkylatbensin till utombordaren
De flesta utombordsmotorer till fritidsbåtar är 2-taktsmotorer med dålig förbränning. En stor del av avgaserna stannar i vattnet som små svävande vätskedroppar. Utsläppen sker i hamnar och grunda vatten och grunda vikar, det vill säga i samma vatten som vi badar i på sommaren och som även är föryngringsplatser för kräftdjur, fiskar och alger. Genom att använda den renare alkylatbensinen och miljöanpassad tvåtaktsolja, bidrar du till att minska de miljöstörande utsläppen. Det är också hälsosammare för dig som kör båten. Alkylatbensin finns att köpa på dunk på de flesta större bensinstationer, många säljer även alkylatbensin på pump.Läs mer om vad du som båtägare kan gör för miljön i Informationsbroschyren "Båtägare -Tillsammans skapar vi en giftfri miljö".PDF