Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Egenkontroll inom miljö- och hälsoskydd

Om du driver en verksamhet, som kan medföra att människors hälsa eller miljön påverkas negativt, måste du utföra något som heter egenkontroll.

 

Vad är egenkontroll?

Egenkontroll innebär att du ska ha rutiner för att kontrollera hur din verksamhet påverkar människors hälsa och miljön, och att den uppfyller lagkraven i till exempel miljöbalken.

Vem behöver ha egenkontroll?

Enligt miljöbalken ska alla som bedriver en verksamhet som kan medföra en negativ påverkan på människors hälsa eller miljön utföra egenkontroll. För de typer av verksamheter som kräver anmälan eller tillstånd enligt miljöbalken finns det särskilda krav på hur egenkontrollen ska utföras.

Vad ska ingå i egenkontrollen?

Egenkontrollen ska anpassas efter verksamheten. Om din verksamhet kan innebära stor risk för människors hälsa eller miljön måste du ha en mer omfattande egenkontroll än om riskerna är små. Försök bedöma riskerna med din verksamhet och se över vilka rutiner du behöver ha för att förebygga problem som din verksamhet kan orsaka. Skriv ner rutinerna och för journal över de kontroller du gör. 

Om din verksamhet är anmälnings- eller tillståndspliktig måste följande ingå i egenkontrollen:

  • En fastställd fördelning av ansvaret för frågor som regleras i miljöbalken och i de beslut som gäller för verksamheten.
  • Rutiner för att kontrollera att utrustning för drift och kontroll fungerar.
  • Rutiner för att bedöma riskerna med verksamheten ur miljö- och hälsosynpunkt.
  • Rutiner för att till tillsynsmyndigheten rapportera driftstörningar som kan påverka människors hälsa eller miljön.
  • En förteckning över de kemikalier som hanteras i verksamheten.

Vad säger lagen?

För den som har en verksamhet som kräver anmälan eller tillstånd enligt miljöbalken gäller de krav som finns i Förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontrolllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Vilka verksamheter det rör sig om framgår av Miljöpåverkande verksamhet - anmälan eller tillstånd?öppnas i nytt fönster och Hälsoskydd - anmälan om verksamhet.öppnas i nytt fönster