Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Verksamheter med miljö- och hälsopåverkan

Miljöfarlig verksamhet är ett juridiskt begrepp och beskrivs i miljöbalken som användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan påverka miljön eller människors hälsa.

Som företagare har du ett ansvar för att din verksamhet inte skadar omgivningen genom utsläpp till mark, luft och vatten eller på något annat sätt ger en negativ påverkan på människors hälsa eller miljön. Miljöbalken och tillhörande förordningar innehåller regler som gäller för både stora och små miljöfarliga verksamheter. Bland annat finns bestämmelser om egenkontroll och årliga miljörapporter.

Många verksamheter som riktar sig till allmänheten måste uppfylla särskilda krav som finns till för att skydda människors hälsa. Det gäller bland annat de som sysslar med hygienisk behandling, till exempel fotvård, akupunktur och tatuering.

Mer information hittar du i menyn.